Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Mapa serwisu

URZĄD GMINY RADOWO MAŁE

|--- Dane teleadresowe

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Schemat Organizacyjny

|--- Samodzielne stanowiska

WÓJT GMINY

|--- Wójt

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Zarządzenia Wójta 2006 - 2010

      |--- Zarządzenia Wójta 2014-2018

      |--- Zarządzenia Wójta 2018-2023

|--- Raport o stanie gminy

RADA GMINY

|--- Skład Rady Gminy

|--- Komisje Rady Gminy

|--- Protokoły z sesji

|--- Protokoły z komisji

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

|--- Interpelacje i zapytania

|--- Materiały będące przedmiotem obrad Rady

|--- Transmisja obrad Rady

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|--- Kierownictwo Urzędu

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Radni

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne

BUDŻET

|--- Budżet Gminy

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

|--- Informacja z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania finansowe

|--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

|--- Dług publiczny

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDOWE

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY - SOŁECTWA

|--- Sołectwa Gminy Radowo Małe

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

|--- Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Przetargi

|--- Zapytania ofertowe

|--- Konkursy

NIERUCHOMOŚCI

|--- Dzierżawa, sprzedaż

|--- Zbycia

|--- Wykazy nieruchomości

KONTROLE

|--- Zewnętrzna

|--- Kontrola zarządcza

|--- Komisji Rewizyjnej

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

OCHRONA ŚRODOWISKA

|--- Obwieszczenia i ogłoszenia

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Inwestycje proekologiczne

INFORMACJE I KOMUNIKATY

|--- Obwieszczenia

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

|--- Plany i programy

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Wnioski, dokumenty

      |--- Sprawy obywatelskie i USC

      |--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Administracyjno-gospodarcze

      |--- Budownictwo i Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka komunalna, lokalowa i gruntami

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Akty prawne

|--- Informacja Administratora Danych Osobowych

|--- Klauzule informacyjne

|--- Wniosek o dostepie informacji publicznych

PRZEPISY PRAWNE

|--- Dzienniki ustaw

|--- Monitory Polska

|--- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

WYBORY I REFERENDA

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zarządzenia Wójta