Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
IX Sesja Rady Gminy Radowo Małe z dnia 7.11.2019r. Monika Jarzębska 2019-11-08 14:48:40 dodanie dokumentu
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym pismie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP Monika Jarzębska 2019-11-08 14:46:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 26 września 2019r. Monika Jarzębska 2019-11-08 14:41:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 września 2019r. Monika Jarzębska 2019-11-08 14:40:42 usunięcie dokumentu
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 września 2019r. Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:10:17 dodanie dokumentu
Materiały będące przedmiotem IX obrad Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:29 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:20 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:18 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:15 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe, dla działki nr ewid. 403/97 obręb Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:12 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:10 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radowo Małe na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:07 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:03 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:07:01 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2019-2025. Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:06:58 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2019 r. Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:06:56 usunięcie dokumentu
Informacja o stanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:06:53 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o IX Sesji Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-11-08 12:06:49 usunięcie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe" Szymon Sitański 2019-11-08 11:48:08 usunięcie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe" Szymon Sitański 2019-11-08 11:47:31 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe" Szymon Sitański 2019-11-08 11:46:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019. Monika Jarzębska 2019-11-08 07:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 października 2019 r. w sprawie worowadzenia Polityki Bzpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Radowo Małe. Monika Jarzębska 2019-11-06 13:16:47 dodanie dokumentu
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:53:32 dodanie dokumentu
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:52:47 dodanie dokumentu
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:51:38 edycja dokumentu
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:51:34 usunięcie załacznika
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:50:55 edycja dokumentu
Plan polowań Ewelina Pituch 2019-11-06 12:48:52 dodanie dokumentu
Koła Łowieckie (zakładka menu) Ewelina Pituch 2019-11-06 12:35:56 dodanie pozycji menu
Projekt protokołu Nr VIII/2019 sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 26 września 2019 roku Monika Jarzębska 2019-11-06 11:13:34 usunięcie dokumentu
Informacja o wyborze oferty na "Rozbiórkę dwóch budynków położonych na dz. nr 404/16, obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe" Agnieszka Perwenis 2019-11-05 12:43:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert dot. świadczenia usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym Andżelika Lewicka 2019-11-05 07:45:24 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2020-2021 Andżelika Lewicka 2019-11-05 07:36:59 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2020-2021 w Urzędzie Gminy w Radowie Małym Andżelika Lewicka 2019-11-05 07:29:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym Andżelika Lewicka 2019-11-05 07:27:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym Andżelika Lewicka 2019-11-05 07:27:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Monika Jarzębska 2019-11-04 13:35:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Monika Jarzębska 2019-11-04 08:36:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Monika Jarzębska 2019-11-04 08:36:19 usunięcie załacznika