Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy 2020-05-20 11:14:57
dokument Protokół nNr XII/2020 Sesji Rady Gminy 2020-05-29 07:29:11
dokument Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Radowo Małe w roku 2019 oraz podjętych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 2020-05-20 11:16:35
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2019 rok 2020-05-20 11:17:52
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 2020-05-20 11:19:08
dokument Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska w latach 2018-2019 2020-05-20 12:06:05
dokument Sprawozdanie z wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 3 listopada 2010 r. Wójta Gminy Radowo Małe 2020-05-20 11:23:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-20 11:25:28
dokument Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radowo Małe 2020-05-20 11:27:11
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radowo Małe 2020-05-20 11:44:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-05-20 11:46:13
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Radowo Małe na lata 2020-2022 2020-05-20 11:47:33
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad nadawania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Radowo Małe" 2020-05-20 11:48:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok 2020-05-20 11:49:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina. 2020-05-29 12:48:41