Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Gminy 2020-06-16 11:18:37
dokument Protokół Nr XIII/2020 2020-06-16 11:13:00
dokument Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2020-06-16 11:11:33
dokument Raport o stanie Gminy Radowo Małe za 2019 rok. 2020-06-16 11:11:02
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe wotum zaufania. 2020-06-16 11:09:36
dokument Sprawozdanie finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 2020-06-16 11:09:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2019. 2020-06-15 14:28:35
dokument Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykoania budżetu za 2019 rok. 2020-06-16 10:13:36
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2020-06-15 14:25:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 2020-06-15 14:24:25
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 2020-06-15 14:23:20
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019 -2032?. 2020-06-15 14:22:14
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok. 2020-06-15 14:20:31