Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o XV Sesji Rady Gminy 2020-09-08 14:35:18
dokument Projekt protokołu Nr XIV/2020 sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-09-09 07:02:40
dokument Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem wyników nauczania. 2020-09-08 14:00:54
dokument Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. 2020-09-08 13:59:16
dokument Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych. 2020-09-08 13:58:12
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2020-09-08 13:56:46
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020 ? 2023 z perspektywą do 2027 roku?. 2020-09-08 13:35:28
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 2020-09-08 13:33:10
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Radowo Małe. 2020-09-08 13:31:21
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. ,,Zakup mikrobusu?. 2020-09-08 13:28:53
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok. 2020-09-08 13:27:13
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radowo Małe. 2020-09-08 13:25:35
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Radowo Małe. 2020-09-08 13:23:59