Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o XVI Sesji Rady Gminy 2020-10-30 13:01:48
dokument Projekt protokołu Nr XV/2020 XV Sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 17 września 2020 r. 2020-10-30 12:59:35
dokument Informacja o stanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Radowo Małe. 2020-10-30 12:57:59
dokument Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok. 2020-10-30 12:42:20
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2020-10-30 12:41:17
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021. 2020-10-30 12:40:07
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 2020-10-30 12:38:59
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radowo Małe w roku szkolnym 2020/2021. 2020-10-30 12:36:57
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Radowo Małe na lata 2020-2024. 2020-10-30 12:33:06
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego bądź całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 2020-10-30 12:31:54
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021?. 2020-10-30 12:30:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok. 2020-10-30 12:29:38
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. 2020-10-30 12:28:46
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Radowo Małe. 2020-10-30 12:26:32