Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznymna 2020 rok na terenie Marzena Owczarzak 2020-01-08 13:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2020 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:37:39 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:37:35 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożoe w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wylkuczeniem społecznym na 2019 rok na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:37:32 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożoe w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wylkuczeniem społecznym na 2019 rok na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:36:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:35:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji, Budownictwa i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-01-07 14:06:53 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, I ROZWOJU LOKALNEGO W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE Monika Jarzębska 2020-01-07 14:00:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 11:40:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 76/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 11:40:02 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 76/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 11:37:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 77/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 r. w spawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 11:22:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożoe w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wylkuczeniem społecznym na 2019 rok na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 11:04:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 10:58:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 10:57:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 10:57:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 10:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019. Marlena Jóźwiak 2020-01-07 10:46:27 dodanie dokumentu
Materiały X Sesja Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2020-01-02 08:37:57 usunięcie dokumentu
Materiały X Sesja Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-01-02 08:37:54 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie i porządek obrad X Sesja Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2020-01-02 08:37:52 usunięcie dokumentu
WÓJT GMINY RADOWO MAŁE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI ODPADAMI Monika Jarzębska 2019-12-30 13:28:50 dodanie dokumentu
Plan polowań Krystyna Limanowska 2019-12-20 13:39:32 dodanie dokumentu
Zmiany w planie polowań Krystyna Limanowska 2019-12-20 13:38:36 dodanie dokumentu
Materiały X Sesja Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2019-12-20 11:40:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ROZWOJU LOKALNEGO W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE Marlena Jóźwiak 2019-12-20 11:26:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 Marlena Jóźwiak 2019-12-19 14:19:11 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe Szymon Sitański 2019-12-18 13:15:49 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marlena Jóźwiak 2019-12-18 11:36:26 edycja dokumentu
Materiały X Sesja Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-12-18 07:04:10 edycja dokumentu
Materiały X Sesja Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2019-12-18 07:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szymon Sitański 2019-12-17 07:07:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szymon Sitański 2019-12-17 07:05:37 usunięcie dokumentu
Informacja o wyborze ofert na wykonanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym" Ewelina Niestoruk 2019-12-16 08:40:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich oraz dzierżawa autobusu gminnego " Szymon Sitański 2019-12-16 08:07:40 usunięcie załacznika
Ogłoszenie i porządek obrad X Sesja Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2019-12-13 08:06:48 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2019-12-11 14:46:04 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2019-12-11 14:43:27 usunięcie dokumentu