Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:51:39 edycja dokumentu
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:51:11 usunięcie dokumentu
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:50:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:46:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 383/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:44:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 384/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:44:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 385/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej realizacji obowiązku zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z  nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 386/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 387/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 388/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 390/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy W Radowie Małym na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:43:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 391/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:42:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:42:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:42:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Marlena Jóźwiak 2023-02-14 13:42:26 dodanie dokumentu
Rok 2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-13 10:24:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2023 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:41:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:40:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:39:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:37:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:34:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:29:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:17:18 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:15:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:12:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2022 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2022 r. Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:10:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-09 14:06:21 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-09 10:30:02 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-09 09:42:49 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-09 09:41:50 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-09 09:36:27 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-09 09:36:21 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Anna Ociepa 2023-02-09 09:34:52 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Ołubiec 2023-02-09 09:04:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania Ewelina Lew-Dadan 2023-02-08 13:38:01 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:08:51 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:04:46 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:04:32 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:04:11 edycja dokumentu