Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23, postępowanie 2 Szymon Sitański 2022-04-12 12:55:18 edycja dokumentu
Cyberbezpieczeństwo Agata Brzózka 2022-04-12 08:38:18 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-12 08:32:13 edycja dokumentu
Cyberbezpieczeństwo (zakładka menu) Agata Brzózka 2022-04-12 08:01:27 dodanie pozycji menu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-11 11:31:20 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-11 08:52:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. Marlena Jóźwiak 2022-04-08 13:16:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Anna Ociepa 2022-04-08 10:38:36 dodanie dokumentu
Informacje o decyzjach o warunkach zabudowy poprzedzonych decyzjami środowiskowymi (zakładka menu) Anna Ociepa 2022-04-08 10:35:51 dodanie pozycji menu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-04-08 09:58:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2022-04-08 09:56:34 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-07 09:48:21 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-07 08:45:25 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-07 08:45:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. Marlena Jóźwiak 2022-04-06 13:55:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-04-06 13:54:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023 - Gmina Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2022-04-06 13:51:36 edycja dokumentu
Decyzja o warunkach zabudowy Anna Ociepa 2022-04-06 12:53:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Ociepa 2022-04-06 12:52:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-05 11:05:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Marlena Jóźwiak 2022-04-05 10:34:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-04-05 10:30:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok. Marlena Jóźwiak 2022-04-05 10:30:14 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " Szymon Sitański 2022-04-05 08:42:11 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23, postępowanie 2 Szymon Sitański 2022-04-04 10:15:30 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23, postępowanie 2 Szymon Sitański 2022-04-04 09:16:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego odtworzenie akt administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy elektrowni wiatrowych ?Borkowo? o łącznej mocy do 14 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo?, sprawy zakończonej decyzją Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21.05.2014 r., znak: OŚUK.6220.03.2011/2012/2013/2014. Ewelina Lew-Dadan 2022-04-01 11:45:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok. Marlena Jóźwiak 2022-04-01 10:47:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023 - Gmina Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2022-04-01 10:46:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia Komisji statutowej w dniu 9 grudnia 2021 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 10:07:40 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z posiedzenia w dniu 11 marca 2022 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 10:07:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 24 marca 2022 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 10:00:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 23/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 10 lutego 2022 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:59:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 22/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2021 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:57:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 22/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:55:13 edycja dokumentu
Protokół Nr 21/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:52:56 edycja dokumentu
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:48:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2022 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2022 roku Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:46:36 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII/2022 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2022 roku Marlena Jóźwiak 2022-03-31 09:46:06 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.267.4.2021.SK Ewelina Lew-Dadan 2022-03-31 08:30:25 dodanie dokumentu