Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:30:20 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:27:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:26:27 dodanie dokumentu
Druk zgłoszenia na rachmistrzów spisowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:25:16 dodanie dokumentu
Nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:22:30 dodanie dokumentu
Spis rolny 2020 (zakładka menu) Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:20:05 dodanie pozycji menu
SPIS ROLNY (zakładka menu) Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:19:28 dodanie pozycji menu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2019. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:28:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:25:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:25:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:24:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:23:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019 -2032?. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:22:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 14:20:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 10:35:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-15 10:34:41 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Małym" Szymon Sitański 2020-06-15 09:45:37 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-12 11:59:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespodencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-10 13:32:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Radowie Małym przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-10 07:48:00 dodanie dokumentu
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2020-06-09 14:17:26 edycja dokumentu
Głosowanie Marlena Jóźwiak 2020-06-09 14:16:23 dodanie dokumentu
Inspektor Bławzdziewicz-Zabłotnyj Elżbieta Marlena Jóźwiak 2020-06-09 11:19:25 dodanie dokumentu
Kierownik OPS Marcinkowska Anna Marlena Jóźwiak 2020-06-09 11:18:46 dodanie dokumentu
Dyrektor GOKiBP Stawicka Elżbieta Marlena Jóźwiak 2020-06-09 11:18:13 dodanie dokumentu
Dyrektor GOKiBP Stawicka Elżbieta Marlena Jóźwiak 2020-06-09 11:17:18 edycja dokumentu
Dyrektor SP w Radowie Małym Radanowicz Ewa Marlena Jóźwiak 2020-06-09 11:16:34 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 10:53:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 10:52:23 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 09:46:58 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 09:37:52 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 09:36:45 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 09:35:47 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Marlena Jóźwiak 2020-06-09 09:35:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 Marlena Jóźwiak 2020-06-09 07:57:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 Marlena Jóźwiak 2020-06-09 07:56:43 edycja dokumentu
Protokół Nr 8/2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 24 lutego 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-08 09:17:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2020-06-08 08:56:29 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE Ewelina Pituch 2020-06-08 08:56:17 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE Ewelina Pituch 2020-06-08 08:55:48 usunięcie dokumentu