Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł 2) pomocy publicznej Agata Brzózka 2021-05-31 11:24:10 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł 2) pomocy publicznej Agata Brzózka 2021-05-31 11:20:46 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł 2) pomocy publicznej Agata Brzózka 2021-05-31 11:12:37 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł 2) pomocy publicznej Agata Brzózka 2021-05-31 11:10:25 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Elżbieta Bławzdziewicz-Zabłotnyj Marlena Jóźwiak 2021-05-31 11:06:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za2020 rok Marlena Jóźwiak 2021-05-31 10:42:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Marlena Jóźwiak 2021-05-31 10:33:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Marlena Jóźwiak 2021-05-31 10:24:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Starosty Łobeskiego dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Ewelina Lew-Dadan 2021-05-31 08:24:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty Łobeskiego dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Ewelina Lew-Dadan 2021-05-31 08:22:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty Łobeskiego dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Ewelina Lew-Dadan 2021-05-31 08:10:16 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Starosty Łobeskiego dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Ewelina Lew-Dadan 2021-05-31 08:04:26 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 Aktualizacja I Szymon Sitański 2021-05-28 08:58:05 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy transmisja na żywo Marlena Jóźwiak 2021-05-27 11:27:02 edycja dokumentu
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW od 01.07.2021r. do 30.06.2022r. Ewa Pudełko 2021-05-27 11:23:37 edycja dokumentu
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW od 01.07.2021r. do 30.06.2022r. Ewa Pudełko 2021-05-27 11:22:31 edycja dokumentu
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW od 01.07.2021r. do 30.06.2022r. Ewa Pudełko 2021-05-27 11:21:46 edycja dokumentu
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW od 01.07.2021r. do 30.06.2022r. Ewa Pudełko 2021-05-27 11:14:46 dodanie dokumentu
wynik postępowania Szymon Sitański 2021-05-26 14:57:43 edycja dokumentu
wynik postępowania Szymon Sitański 2021-05-26 14:53:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego Katarzyna Ołubiec 2021-05-25 09:19:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego Katarzyna Ołubiec 2021-05-25 09:15:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewelina Pituch 2021-05-24 10:33:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z posiedzenia w dniu 11 marca 2021 r. Marlena Jóźwiak 2021-05-24 10:07:55 dodanie dokumentu
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Ewelina Lew-Dadan 2021-05-21 13:49:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-21 11:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. Marlena Jóźwiak 2021-05-20 11:25:48 dodanie dokumentu
Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego. Szymon Sitański 2021-05-19 12:29:11 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe za: "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Radowo Wielkie oraz placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Orle gm. Radowo Małe. Anna Ociepa 2021-05-19 09:43:49 edycja dokumentu
Odpowiedź Marlena Jóźwiak 2021-05-19 07:58:23 dodanie dokumentu
Zapytanie Marlena Jóźwiak 2021-05-19 07:57:30 dodanie dokumentu
Zapytanie rok 2019 Marlena Jóźwiak 2021-05-19 07:41:47 edycja dokumentu
Zapytanie rok 2019 Marlena Jóźwiak 2021-05-19 07:41:05 edycja dokumentu
Petycja 5 dotycząca niedyskryminowania mieszkańców przy szczepieniach COVID-19 Marlena Jóźwiak 2021-05-18 12:09:31 edycja dokumentu
Petycja 5 dotycząca niedyskryminowania mieszkańców przy szczepieniach COVID-19 Marlena Jóźwiak 2021-05-18 12:09:21 usunięcie załacznika
Petycja 4 dotycząca niedyskryminowania mieszkańców przy szczepieniach COVID-19 Marlena Jóźwiak 2021-05-18 12:08:28 edycja dokumentu
Petycja 4 dotycząca niedyskryminowania mieszkańców przy szczepieniach COVID-19 Marlena Jóźwiak 2021-05-18 12:07:54 usunięcie załacznika
Decyzja nr 11/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczna" na dz. nr 76 i 78 obręb Mołdawin Anna Ociepa 2021-05-18 11:13:07 edycja dokumentu
Decyzja nr 12/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na terenie stanowiącym część działki nr 150/20 obręb Borkowo Wielkie gm. Radowo Małe Anna Ociepa 2021-05-18 11:04:02 edycja dokumentu
Decyzja nr 11/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczna" na dz. nr 76 i 78 obręb Mołdawin Anna Ociepa 2021-05-18 10:05:43 dodanie dokumentu