Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-05-10 10:37:09 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-05-10 10:36:48 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 38, 320/1, 320/2 w m. Rogowo, gmina Radowo Małe. Szymon Sitański 2022-05-09 14:52:48 edycja dokumentu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Ewelina Lew-Dadan 2022-05-06 13:48:49 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-05-06 12:12:36 edycja dokumentu
Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych Szymon Sitański 2022-05-06 09:54:45 edycja dokumentu
Odpowiedź na petycje z dnia 22.02.2022 r. dot. naprawy programu ochrony powietrza. Ewelina Lew-Dadan 2022-05-05 14:12:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. Marlena Jóźwiak 2022-05-05 13:09:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Ociepa 2022-05-05 13:02:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2022 rok Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:30:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019-2032? Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:28:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: ?Budowa chodnika w miejscowości Strzmiele w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147? Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:21:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Radowo Małe na lata 2022-2025 Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:18:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022? Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:15:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Radowo Małe oraz zasad ich stosowania Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:13:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie statutu Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:11:04 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radowo Małe za rok 2021 Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:08:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 3 listopada 2010 r. Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:05:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zdań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Radowo Małe za rok 2021 Marlena Jóźwiak 2022-05-04 14:01:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Radowo Małe na lata 2019/2021 Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:44:52 dodanie dokumentu
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:36:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:32:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2021 rok Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:29:11 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z poprzedniej sesji Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:08:18 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z poprzedniej sesji Marlena Jóźwiak 2022-05-04 13:07:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2022-05-04 12:53:50 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-05-04 12:15:57 edycja dokumentu
Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych Szymon Sitański 2022-05-04 08:43:49 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-05-04 08:20:21 edycja dokumentu
Podanie informacji do publicznej wiadomości Ewelina Lew-Dadan 2022-05-02 14:43:44 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrkowo o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą?, położonego na dz. nr ew. 71/3 obręb Dobrkowo, gmina Radowo Małe. Ewelina Lew-Dadan 2022-05-02 14:40:58 dodanie dokumentu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE ZA 2021 ROK Ewa Pudełko 2022-04-29 14:51:05 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-04-29 12:32:26 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." Szymon Sitański 2022-04-29 12:32:08 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych. Marlena Jóźwiak 2022-04-29 10:17:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Marlena Jóźwiak 2022-04-29 10:14:27 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23, postępowanie 2 Szymon Sitański 2022-04-28 12:16:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. Marlena Jóźwiak 2022-04-26 14:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Marlena Jóźwiak 2022-04-26 14:55:20 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 roku Marlena Jóźwiak 2022-04-26 08:35:52 dodanie dokumentu