Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. Szymon Sitański 2020-02-05 13:13:38 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. Szymon Sitański 2020-02-05 13:11:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym Marlena Jóźwiak 2020-02-04 10:54:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym Marlena Jóźwiak 2020-02-04 10:53:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym Marlena Jóźwiak 2020-02-04 10:50:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-01-31 12:51:59 dodanie dokumentu
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.12.2015 r. znak: OŚUK.6220.04.2015 dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kurników, silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni, zbiorników na gaz płynny), budynków socjalnych i zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, na działce nr 153/3, 153/4 oraz 153/5 obręb Radzim, gmina Radowo Małe?. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:36:12 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu studni głębinowych nr S-1, S-2, S-3 i S-4 położonych na działkach nr 153/3, 153/4, 153/5 i 153/6 obręb Radzim w gminie Radowo Małe". Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:33:05 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu studni głębinowych nr S-1, S-2, S-3 i S-4 położonych na działkach nr 153/3, 153/4, 153/5 i 153/6 obręb Radzim w gminie Radowo Małe". Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:32:21 usunięcie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 76 oraz 78 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:30:36 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 76 oraz 78 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:29:38 usunięcie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:25:28 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:24:30 usunięcie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/22 obręb Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:22:05 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/22 obręb Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe. Agnieszka Perwenis 2020-01-31 12:19:24 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/103/2020 Składu Orzękajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczcecinie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-01-30 14:02:25 dodanie dokumentu
Drugi przetarg ustny działki zabudowanej nr 147 położonej w Radowie Małym Krystyna Limanowska 2020-01-30 09:12:44 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. Szymon Sitański 2020-01-28 14:03:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 o pow. 0,6500 ha, położonej w obrębie Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2020-01-28 11:00:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji, Budownictwa i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-01-28 10:56:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 r. Marlena Jóźwiak 2020-01-28 08:15:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. Marlena Jóźwiak 2020-01-28 08:13:24 dodanie dokumentu
Protokół pokontrolny z kontroli problemowej - Zarządzanie Kryzysowe Marlena Jóźwiak 2020-01-27 08:51:55 edycja dokumentu
Występienie pokontrolne Urzędu Stanu Cywilnego - Archiwum Państwowe Marlena Jóźwiak 2020-01-27 08:50:31 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Urzędu Gminy - Archiwum Państowe Marlena Jóźwiak 2020-01-27 08:50:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Marzena Owczarzak 2020-01-24 08:57:38 dodanie dokumentu
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Ogłoszenie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Marzena Owczarzak 2020-01-24 08:56:03 usunięcie dokumentu
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Ogłoszenie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Marzena Owczarzak 2020-01-24 08:54:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok Marlena Jóźwiak 2020-01-23 12:53:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok Marlena Jóźwiak 2020-01-23 12:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rokw Marlena Jóźwiak 2020-01-23 12:51:26 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2020 Marlena Jóźwiak 2020-01-23 12:50:28 dodanie dokumentu
Program "Czyste Powietrze" i harmonogram konsultacji na 2020 r. Agnieszka Perwenis 2020-01-21 14:13:55 dodanie dokumentu
Program "Czyste Powietrze" i harmonogram konsultacji na 2020 r. Agnieszka Perwenis 2020-01-21 14:12:39 usunięcie dokumentu
Program "Czyste Powietrze" i harmonogram konsultacji na 2020 r. Agnieszka Perwenis 2020-01-21 14:06:24 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Marlena Jóźwiak 2020-01-21 08:13:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rokw Marlena Jóźwiak 2020-01-21 08:06:45 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. Marlena Jóźwiak 2020-01-20 14:34:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marlena Jóźwiak 2020-01-16 08:18:58 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Urzędu Gminy - Archiwum Państowe Marlena Jóźwiak 2020-01-16 08:16:53 dodanie dokumentu