Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:47:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:47:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:47:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 09:46:51 edycja dokumentu
Zarządzenie 5/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:46:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 4/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:46:22 edycja dokumentu
Zarządzenie 3/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość przejętej na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę drogi powiatowej Monika Jarzębska 2019-03-14 09:46:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 09:45:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:45:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 08 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 09:45:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 08 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 09:44:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019r. jako dnia wolnego od pracy dla Pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:44:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie powolania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:44:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:43:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Radowo Małe Monika Jarzębska 2019-03-14 09:43:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:42:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:42:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:42:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Radowo Małe, w Radowie Małym, Siedlicach i Rogowie w dniu 19 stycznia 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 09:41:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:41:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Monika Jarzębska 2019-03-14 09:40:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Radowo Małe, w Radowie Małym, Siedlicach i Rogowie w dniu 19 stycznia 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 09:40:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom oragnizacyjnym gminy do zasięgnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągności działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Monika Jarzębska 2019-03-14 09:40:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:40:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Radowo Małe w Zarządzie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie Monika Jarzębska 2019-03-14 09:39:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radowie Małym" Monika Jarzębska 2019-03-14 09:39:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 styczeń 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 09:39:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa Monika Jarzębska 2019-03-14 09:39:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zasteżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego Monika Jarzębska 2019-03-14 09:38:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania zarządzeń, pism i dokumentów pod nieobecność Wójta Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 09:38:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Monika Jarzębska 2019-03-14 09:38:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 08 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 09:36:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019r. jako dnia wolnego od pracy dla Pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:31:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie powolania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:28:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:24:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Radowo Małe Monika Jarzębska 2019-03-14 09:21:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 09:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:15:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:12:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:09:21 dodanie dokumentu