Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:15:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:12:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Monika Jarzębska 2019-03-14 09:09:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Monika Jarzębska 2019-03-14 09:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Radowo Małe, w Radowie Małym, Siedlicach i Rogowie w dniu 19 stycznia 2019r. Monika Jarzębska 2019-03-14 08:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:51:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Radowo Małe w Zarządzie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie Monika Jarzębska 2019-03-14 08:51:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radowie Małym" Monika Jarzębska 2019-03-14 08:51:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 styczeń 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 08:51:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa Monika Jarzębska 2019-03-14 08:50:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zasteżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego Monika Jarzębska 2019-03-14 08:50:38 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania zarządzeń, pism i dokumentów pod nieobecność Wójta Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 08:50:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom oragnizacyjnym gminy do zasięgnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągności działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Monika Jarzębska 2019-03-14 08:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:44:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Radowo Małe w Zarządzie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie Monika Jarzębska 2019-03-14 08:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radowie Małym" Monika Jarzębska 2019-03-14 08:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zasteżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego Monika Jarzębska 2019-03-14 08:33:38 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:30:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:29:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 08:29:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2019 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego Monika Jarzębska 2019-03-14 08:27:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:27:36 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:27:24 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-14 08:27:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 08:26:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 08:26:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Monika Jarzębska 2019-03-14 08:26:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania zarządzeń, pism i dokumentów pod nieobecność Wójta Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 08:26:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zasteżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego Monika Jarzębska 2019-03-14 08:26:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa Monika Jarzębska 2019-03-14 08:25:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 styczeń 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 08:25:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 styczeń 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Monika Jarzębska 2019-03-14 08:25:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa Monika Jarzębska 2019-03-14 08:22:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zasteżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego Monika Jarzębska 2019-03-14 08:19:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania zarządzeń, pism i dokumentów pod nieobecność Wójta Gminy Monika Jarzębska 2019-03-14 08:16:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Monika Jarzębska 2019-03-14 08:13:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2019 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego Monika Jarzębska 2019-03-13 14:18:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Monika Jarzębska 2019-03-13 14:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-13 14:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2018 Monika Jarzębska 2019-03-13 14:03:45 dodanie dokumentu