Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.06.2024 r., znak: WST-K.420.19.2021.MCD.16 2024-06-20 09:39:11
dokument Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dot. przedsięwzięcia pn. "Retencja Korytowa- Program Nawodnień Rolniczych" 2024-06-13 11:22:16
dokument Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.05.2024 r., znak: WST-K.420.3.2022.MCD.16 2024-06-03 07:50:17
dokument Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06.05.2024 r., znak: WST-K.420.3.2022.MCD.13 2024-05-08 12:46:41
dokument Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.04.2024 r., znak: WST-K.420.19.2021.MCD.11 2024-05-06 13:01:23
dokument Informacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ?Programu ochrony środowiska przed hałasem? wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko. 2024-04-23 09:57:24
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu 2024-03-18 10:03:42
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 marca 2024 r., znak: WST-K.420.3.2022.MCD.10 2024-03-06 13:02:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 lutego 2024 r., znak: WST-K.420.3.2022.MCD.6 2024-02-15 08:39:31
dokument Rozporządzenie nr 2/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu łobeskiego 2024-01-10 13:04:14
dokument Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2023-10-20 11:38:44
katalog Ogłoszenie Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały ww sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 2023-10-19 11:53:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radowo Małe 2023-10-12 11:24:31
dokument Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-18 14:49:49
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łobez 2023-05-23 12:52:52
dokument Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2023-03-31 13:57:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-21 12:47:39
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 6 marca 2023 r., znak SZ.ZUZ.1.4210.245.3.2022.RH 2023-03-10 07:59:26
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 6 marca 2023 r., znak SZ.ZUZ.1.4210.243.3.2022.RH 2023-03-10 07:58:21
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 6 marca 2023 r., znak SZ.ZUZ.1.4210.244.3.2022.RH 2023-03-10 07:55:32
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 22 lutego 2023 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.242.3.2022.MS 2023-02-28 08:51:25
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 22 lutego 2023 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.242.4.2022.MS 2023-02-28 08:50:24
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 19 stycznia 2022 r. dot. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łobeskiego na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2030. 2023-01-23 07:52:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego 2023-01-17 07:59:15
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 5/22 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Dobrkowo, gm. Radowo Małe. 2023-01-03 13:20:05
dokument Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-12-12 10:05:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-12 10:02:33
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 05 grudnia 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.222.2.2022.RH. 2022-12-09 09:02:37
dokument obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 05 grudnia 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.202.3.2022.RH. 2022-12-09 08:59:34
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 05 grudnia 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.202.2.2022.RH. 2022-12-09 08:57:56
katalog Zakup preferencyjny paliwa stałego 2022-11-07 14:53:08
katalog Ogłoszenie Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały ww sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023? 2022-09-13 10:30:09
dokument Informacja dotycząca zachowania się w przypadku spotkania wilka. 2022-07-20 13:03:58
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.267.4.2021.SK 2022-03-31 08:30:25
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.265.4.2021.RH 2022-03-31 08:28:54
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak SZ.ZUZ.1.4210.263.4.2021.SK 2022-03-31 08:28:04
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak SZ.ZUZ.1.4210.266.4.2021.RH 2022-03-31 08:27:20
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.262.4.2021.SK 2022-03-31 08:26:36
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.264.4.2021.SK 2022-03-31 08:25:50
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 11 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.258.3.2021.JA. 2022-03-18 14:10:57
dokument Zawiadomienie Starosty Łobeskiego z dnia 23.02.2022 r. o przekazaniu sprawy według właściwości. 2022-02-24 10:06:00
katalog Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały :"Program wsdpółpracy gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r." 2021-10-08 08:24:39
katalog Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały :"Program wsdpółpracy gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r." 2020-10-01 14:35:46
katalog Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe 2020-07-10 08:44:55
katalog Nabór wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą 2019-07-08 13:02:00