Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2021/2022. 2021-09-16 13:32:15 Składanie ofert w toku
2021-09-27 09:00
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Usługę transportową polegającą na dowozie do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania 2021-09-16 08:18:29 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II - Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Radowo Małe w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-09-16 08:39:14 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: ?Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? 2021-09-17 12:30:16 Minął termin składania ofert
Drugi Przetarg - Przetarg podstawowy wariant II "Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania " 2021-07-19 10:58:00 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II "Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania " 2021-07-02 09:26:18 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II "Remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 Gmina Radowo Małe" 2021-07-13 09:35:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich " 2020-12-31 08:54:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Małym" 2020-07-21 11:20:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,, Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe" 2020-06-19 09:24:54 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe 2020-01-10 13:20:23 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich oraz dzierżawa autobusu gminnego " 2020-01-10 08:51:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe" 2019-11-18 12:19:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Remont części nawierzchni drogi gminnej i zjazdów w miejscowości Sienno Dolne, dz. nr 135 obręb Sienno Dolne, gmina Radowo Małe" 2019-10-09 07:21:50 Minął termin składania ofert
Przetargi 2019 2019-08-13 10:54:47 Minął termin składania ofert
Przetargi 2018 2019-04-02 11:43:26 Minął termin składania ofert
Przetargi 2017 2019-04-17 12:37:37 Minął termin składania ofert
Przetargi 2016 2019-04-17 12:16:06 Minął termin składania ofert
Przetargi 2015 2019-04-02 09:27:18 Minął termin składania ofert
Przetargi 2014 2019-04-02 11:24:28 Minął termin składania ofert