Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym 2024-06-19 13:21:36 Składanie ofert w toku
2024-07-04 10:00
Przetarg nieograniczony dla zadania: UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM 2024-06-06 10:35:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania: Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Radowo Małe 2024-06-03 12:43:58 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym : etap l branża drogowa 2024-03-11 12:10:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym 2024-02-09 12:53:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadnia - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe 2024-02-13 12:36:02 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony dla zadania - Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym w formule zaprojektuj i wybuduj 2024-01-03 12:33:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich 2023-12-21 08:41:55 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadnia - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe 2023-12-08 12:08:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania - Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-12-12 09:29:02 Minął termin składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2024 2023-11-14 12:23:29 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe w 2024 roku. 2023-11-30 12:11:55 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2023/2024. 2023-11-07 12:31:10 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony dla zadania : Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Radowo Małe 2023-06-15 13:35:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym 2023-05-25 14:20:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadnia Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2023-04-14 14:13:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadnia "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe" 2023-04-19 14:23:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2023-03-21 08:24:53 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony : Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie, gmina Radowo Małe 2023-03-31 08:53:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe 2023-03-13 07:31:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " 2023-02-17 10:23:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " 2023-01-30 10:25:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2023-01-23 08:52:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " 2022-12-28 14:13:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich " 2022-12-27 10:57:03 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " 2022-12-12 13:52:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadnia Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe w 2023 roku 2022-12-01 11:57:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2022/2023. 2022-10-12 14:01:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych 2022-11-18 13:30:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dargomyśl Gmina Radowo Małe 2022-09-12 11:08:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych 2022-08-17 11:07:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym ? w formule zaprojektuj i wybuduj 2022-09-15 13:00:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dargomyśl Gmina Radowo Małe 2022-08-03 11:15:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych 2022-08-02 08:58:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym 2022-07-18 09:17:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. 2022-08-11 08:29:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym ? 2022-06-30 13:23:45 Minął termin składania ofert
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Radowo Małe 2022-06-17 14:34:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieogranicziny "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina" 2022-06-29 11:51:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." 2022-05-18 10:19:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina." 2022-05-06 12:12:36 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych 2022-05-06 09:54:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23, postępowanie 2 2022-04-28 12:16:03 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym " 2022-04-12 08:32:13 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2022-23 " 2022-03-30 09:30:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich " 2021-12-22 11:01:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym Gmina Radowo Małe 2021-12-20 14:15:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony dla zadania : Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2021/2022. 2021-09-30 10:42:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Usługę transportową polegającą na dowozie do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania 2021-09-16 08:18:29 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II - Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Radowo Małe w formule zaprojektuj i wybuduj 2021-09-16 08:39:14 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: ?Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? 2021-09-17 12:30:16 Minął termin składania ofert
Drugi Przetarg - Przetarg podstawowy wariant II "Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania " 2021-07-19 10:58:00 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II "Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania " 2021-07-02 09:26:18 Minął termin składania ofert
Przetarg podstawowy wariant II "Remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 Gmina Radowo Małe" 2021-07-13 09:35:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich " 2020-12-31 08:54:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Małym" 2020-07-21 11:20:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,, Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe" 2020-06-19 09:24:54 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe 2020-01-10 13:20:23 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich oraz dzierżawa autobusu gminnego " 2020-01-10 08:51:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe" 2019-11-18 12:19:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony ,,Remont części nawierzchni drogi gminnej i zjazdów w miejscowości Sienno Dolne, dz. nr 135 obręb Sienno Dolne, gmina Radowo Małe" 2019-10-09 07:21:50 Minął termin składania ofert
Przetargi 2019 2019-08-13 10:54:47 Minął termin składania ofert
Przetargi 2018 2019-04-02 11:43:26 Minął termin składania ofert
Przetargi 2017 2019-04-17 12:37:37 Minął termin składania ofert
Przetargi 2016 2019-04-17 12:16:06 Minął termin składania ofert
Przetargi 2015 2019-04-02 09:27:18 Minął termin składania ofert
Przetargi 2014 2019-04-02 11:24:28 Minął termin składania ofert