Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi _obowiązuje od 20.01.2022r. Ewa Pudełko 2022-01-21 11:53:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:40:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:40:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:40:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:39:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:39:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:39:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Marlena Jóźwiak 2022-01-18 10:39:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-14 10:03:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 285/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. Marlena Jóźwiak 2022-01-14 09:11:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Marlena Jóźwiak 2022-01-14 09:09:46 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie naboru wniosków Ewelina Pituch 2022-01-14 09:05:27 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie naboru wniosków Ewelina Pituch 2022-01-14 09:04:51 usunięcie dokumentu
Rozstrzygnięcie naboru wniosków Ewelina Pituch 2022-01-14 09:04:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji Anna Ociepa 2022-01-12 14:20:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 13:24:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 284/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 13:24:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 284/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 13:15:08 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 284/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 13:14:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 11:52:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 11:51:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 11:48:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 11:43:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Marlena Jóźwiak 2022-01-12 11:42:32 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI/DZIAŁEK W MIEJSCOWYM PLANIE / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE Anna Ociepa 2022-01-11 11:25:52 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY Anna Ociepa 2022-01-11 11:19:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-10 14:25:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2021 r. w zmieniające zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-01-10 14:23:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja obejmuje okres od 9.12.2021 r. do 29.12.2021 r. Marlena Jóźwiak 2022-01-10 11:39:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 decyzji znak IK.6220.03.2021.ELD z dn. 06.10.2021 r. Ewelina Lew-Dadan 2022-01-10 10:02:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Rekowo o łącznej mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 76/14, 76/15, 76/16, 80, 90/2, 77 obręb Rekowo oraz dz. ew. nr 2/2 obręb Konie, w gminie Radowo Małe, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie Ewelina Lew-Dadan 2022-01-05 14:35:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-05 12:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2022-2026. Marlena Jóźwiak 2022-01-05 08:51:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-05 08:45:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:19:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:17:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Radowo Małe w formie spełnienia świadczenia rzeczowego. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:15:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w zmieniające Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:12:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2022-01-04 11:01:34 edycja dokumentu