Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony dla zadania: UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM Szymon Sitański 2024-06-21 12:32:49 edycja dokumentu
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.06.2024 r., znak: WST-K.420.19.2021.MCD.16 Ewelina Lew-Dadan 2024-06-20 09:39:11 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:21:36 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:21:14 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:21:00 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:20:45 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:20:33 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:20:19 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:20:08 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:19:54 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:19:43 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:19:29 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym Szymon Sitański 2024-06-19 13:19:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2024 - 2027 Marlena Jóźwiak 2024-06-19 12:04:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 rok Marlena Jóźwiak 2024-06-19 12:03:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania Stadionowi Sportowemu w Radowie Małym imienia Henryka Kulika Marlena Jóźwiak 2024-06-19 12:01:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Marlena Jóźwiak 2024-06-19 12:00:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:58:06 dodanie dokumentu
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:57:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za rok 2023 Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:51:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2023 rok Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:50:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe wotum zaufania Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:49:20 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Radowo Małe za 2023 rok Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:47:09 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z poprzedniej sesji Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:45:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sesji Marlena Jóźwiak 2024-06-19 11:44:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie-obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne Ewelina Lew-Dadan 2024-06-17 14:16:17 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Gmina Radowo Małe stan na 01.01.2021 r. Anna Ociepa 2024-06-17 10:50:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dot. przedsięwzięcia pn. "Retencja Korytowa- Program Nawodnień Rolniczych" Ewelina Pituch 2024-06-13 11:22:16 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 87/2 w obrębie Rekowo, gmina Radowo Małe? Ewelina Lew-Dadan 2024-06-12 13:18:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 12:10:04 dodanie dokumentu
Woźniak Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:24:05 dodanie dokumentu
Ustyjańczuk Katarzyna Agata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:22:42 dodanie dokumentu
Szubert Andrzej - Radny Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:19:35 dodanie dokumentu
Stępień Katarzyna - Radna Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:18:48 dodanie dokumentu
Piotrowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:18:03 edycja dokumentu
Piotrowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:17:20 dodanie dokumentu
Piedo Artur Sobiesław - Radny Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:16:39 edycja dokumentu
Pilichowska Małgorzata - Radna Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:16:19 dodanie dokumentu
Piedo Artur Sobiesław - Radny Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:15:34 dodanie dokumentu
Krawczyk Krzysztof - Radny Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2024-06-12 11:14:36 dodanie dokumentu