Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie ?podwieczorka? dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Rogowie 22, Szymon Sitański 2021-05-11 10:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-10 10:31:50 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:46:51 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:43:40 dodanie dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:27 usunięcie dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:16 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:11 usunięcie załacznika
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:33:46 dodanie dokumentu
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM_2021 Ewa Pudełko 2021-05-07 14:23:47 dodanie dokumentu
Sołectwa Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2021-05-07 10:24:15 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szymon Sitański 2021-05-07 10:18:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 08:07:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 08:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 07:50:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1/2021 Katarzyna Ołubiec 2021-05-05 11:47:43 dodanie dokumentu
Odpowiedź Ewelina Pituch 2021-05-04 12:40:45 dodanie dokumentu
Petycja dotyczy udziału w plebiscycie ,,Lider Usług Publicznych" Ewelina Pituch 2021-04-30 12:33:12 dodanie dokumentu
Petycja 9 w sprawie udziału w plebiscycie ,,Lider Usług Publicznych (zakładka menu) Ewelina Pituch 2021-04-30 12:31:38 edycja pozycji menu
Petycja 9 w sprawie udziału w plebiscycie ,,Lider Usług Publicznych" (zakładka menu) Ewelina Pituch 2021-04-30 12:30:25 dodanie pozycji menu
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. Ewelina Pituch 2021-04-30 10:31:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe za: "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Radowo Wielkie oraz placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Orle gm. Radowo Małe. Anna Ociepa 2021-04-29 13:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. Marlena Jóźwiak 2021-04-29 09:38:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/88/2020 RADY GMINY RADOWO MAŁE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radowo Małe Ewa Pudełko 2021-04-29 09:28:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XII/88/2020 RADY GMINY RADOWO MAŁE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radowo Małe Ewa Pudełko 2021-04-29 09:25:56 dodanie dokumentu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE ZA 2020 ROK Ewa Pudełko 2021-04-29 08:24:37 dodanie dokumentu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE ZA 2020 ROK Ewa Pudełko 2021-04-29 08:22:27 usunięcie dokumentu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE ZA 2020 ROK Ewa Pudełko 2021-04-29 08:17:32 edycja dokumentu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE ZA 2020 ROK Ewa Pudełko 2021-04-29 08:16:43 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na autobus szkolny "Żaczek" Katarzyna Ołubiec 2021-04-29 07:56:28 dodanie dokumentu
Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego. Szymon Sitański 2021-04-28 08:19:36 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Wymianę pokrycia połaci dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin - działka nr 13/7 obręb Gostomin, gmina Radowo Małe. Szymon Sitański 2021-04-23 14:53:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. Marlena Jóźwiak 2021-04-23 13:49:46 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa mebli i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szymon Sitański 2021-04-22 10:35:07 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe Anna Ociepa 2021-04-21 14:10:03 dodanie dokumentu
Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Szymon Sitański 2021-04-20 09:29:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania blankietów - druków ścisłego zarachowania, na których wydane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2021-04-19 11:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2021-04-19 11:07:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2020 rok. Marlena Jóźwiak 2021-04-19 11:06:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na: "Budowie budynku gospodarczego, dz. nr 150/20 obręb Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe" Anna Ociepa 2021-04-15 13:37:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-04-14 08:53:44 dodanie dokumentu