Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Mapa serwisu

URZĄD GMINY RADOWO MAŁE

|--- APEL WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

|--- Dane teleadresowe

|--- Wykaz telefonów

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Schemat Organizacyjny

WÓJT GMINY

|--- Wójt

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Zarządzenia Wójta 2006-2010

      |--- Zarządzenia Wójta 2010-2014

      |--- Zarządzenia Wójta 2014-2018

      |--- Zarządzenia Wójta 2018-2023

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

|--- Raport o stanie gminy

      |--- Raport o stanie Gminy za 2018 rok

      |--- Raport o stanie Gminy za 2019 rok

RADA GMINY

|--- Skład Rady Gminy

|--- Komisje Rady Gminy

|--- Protokoły z sesji

      |--- Protokół Nr XIV/2020 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XIII/2020 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 29 maja 2020 roku

      |--- Protokół Nr XII/2020 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 23 marca 2020 roku

      |--- Protokół Nr XI/2020 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 lutego 2020 r.

      |--- Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019 r.

      |--- Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 7 listopada 2019 r.

      |--- Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 26 września 2019 r.

      |--- Protokół Nr VII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 31 lipca 2019 r.

      |--- Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2019 r.

      |--- Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2019 r.

      |--- Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2019 r.

      |--- Protokół Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2019 r.

      |--- Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018 r.

      |--- Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 20 listopada 2018 r.

|--- Protokoły z komisji

      |--- Protokoły Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych

      |--- Protokoły Komisji Rolnictwa, Drogownictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

      |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej

      |--- Protokoły Komisji Budżetowej

      |--- Protokoły Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

      |--- Protokoły ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- Zapytania

            |--- Zapytania rok 2020

      |--- Interpelacje

            |--- Interpelacje rok 2019

                  |--- Interpelacja 5

                  |--- Interpelacja 4

                  |--- Interpelacja 3

                  |--- Interpelacja 2

                  |--- Interpelacja 1

            |--- Interpelacje rok 2020

                  |--- Interpelacja 1

|--- Materiały będące przedmiotem obrad Rady

      |--- XV Sesja Rady Gminy Radowo Małe

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Radowo Małe

      |--- XIII Sejsa Rady Gminy Radowo Małe

|--- Transmisja obrad Rady

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|--- Kierownictwo Urzędu

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Skarbnik Gminy Kopaczewska Bożena

            |--- Sekretarz Gminy Jarzębska Monika

            |--- Wójt Gminy Mariusz Sira

|--- Radni

      |--- Kadencja 2006-2010

            |--- Rok 2006

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2010

      |--- Kadencja 2010-2014

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2014

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2018

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2019

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2010

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2011

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2012

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018

BUDŻET

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet na 2009 rok

      |--- Budżet na 2010 rok

      |--- Budżet na 2011 rok

      |--- Budżet na 2012 rok

      |--- Budżet na 2013 rok

      |--- Budżet na 2014 rok

      |--- Budżet na 2015 rok

      |--- Budżey na 2016 rok

      |--- Budżet na 2017 rok

      |--- Budżet na 2018 rok

      |--- Budżet na 2020 rok

      |--- Budżet na 2019 rok

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

      |--- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radowo Małe na 2020 - 2025

|--- Informacja z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania finansowe

|--- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Dług publiczny

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDOWE

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Rok 2020

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, I ROZWOJU LOKALNEGO W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, I ROZWOJU LOKALNEGO W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, I ROZWOJU LOKALNEGO W URZĘDZIE GMINY RADOWO MAŁE

            |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Radowo Małe

            |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji, Budownictwa i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Radowo Małe

      |--- Rok 2019

            |--- WÓJT GMINY RADOWO MAŁE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI ODPADAMI

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY - SOŁECTWA

|--- Sołectwa Gminy Radowo Małe

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

|--- Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Przetargi

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe.

      |--- Zapytanie ofertowe pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową toru rowerowego typu pumprack na terenie działki o nr ewidencyjnym : 56/4 obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe".

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Radowo Małe

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku"

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku"

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku pod remizę OSP posadowionego na działce nr 31/3 w miejscowości Radowo Male, Gmina Radowo Małe.

      |--- Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe.

      |--- Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego (Pałac w Malincu) działka nr 12/2 obręb Maliniec, Gmina Radowo Małe.

      |--- Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż 4 lamp w pasie drogi wojewódzkiej nr 147, w miejscowości Radowo Male.

      |--- Zapytanie ofertowe na "Dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury na działkach o nr ewidencyjnym: 294/10 obręb Wołkowo, Gmina Radowo Małe oraz 161/2 obręb Rogowo, Gmina Radowo Małe"

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Radowo Małe"

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radowo Małena lata 2021-2024"

      |--- Zapytanie ofertowe na opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.

      |--- Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe.

      |--- Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Drogomyśl 1 ( Pałac).

      |--- Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia).Zap 2

      |--- Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym

      |--- Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia).

      |--- Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę dwóch budynków położonych na dz. nr 404/16, obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe"

      |--- Zapytanie ofertowe na "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe"

|--- Konkursy

NIERUCHOMOŚCI

|--- Dzierżawa

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2019

            |--- Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem części pomieszczeń użytkowych położonych na działce nr 404/17 obręb Radowo Małe

      |--- Rok 2018

|--- Zbycia

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2020

            |--- Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 26 obręb Konie

            |--- Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowane nr 297 obręb Rogowo

            |--- Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 185/2 obręb Rogowo

            |--- Pierwszy przetarg na zbycia nieruchomości

            |--- Drugi przetarg ustny działki zabudowanej nr 147 położonej w Radowie Małym

      |--- Rok 2019

|--- Wykazy nieruchomości

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

KONTROLE

|--- Zewnętrzna

      |--- Rok 2019

|--- Kontrola zarządcza

      |--- Kontrola za rok 2019

      |--- Kontrola za rok 2018

|--- Komisji Rewizyjnej

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE

      |--- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina.

      |--- ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE W ROKU 2020

      |--- OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE DLA DZIAŁKI NR EWID. 403/97 OBRĘB RADOWO MAŁE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

      |--- OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

      |--- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA

|--- Obwieszczenia i ogłoszenia

      |--- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku

      |--- Polowania zbiorowe

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

      |--- REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE

      |--- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

|--- Inwestycje proekologiczne

      |--- Program usuwania azbestu

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2020

|--- Rejestr informacji o środowisku

      |--- 2020

            |--- Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

                  |--- Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.12.2015 r. znak: OŚUK.6220.04.2015 dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kurników, silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni, zbiorników na gaz płynny), budynków socjalnych i zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, na działce nr 153/3, 153/4 oraz 153/5 obręb Radzim, gmina Radowo Małe?.

      |--- 2019

            |--- Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 4/3, 5/1 (obręb 0022) w miejscowości Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW lub FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 68 obręb Pogorzelica, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 41/4 w miejscowości Maliniec, gmina Radowo Małe".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/22 obręb Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 76 oraz 78 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu studni głębinowych nr S-1, S-2, S-3 i S-4 położonych na działkach nr 153/3, 153/4, 153/5 i 153/6 obręb Radzim w gminie Radowo Małe".

|--- Koła Łowieckie

      |--- Rozporządzenia

            |--- 2020

      |--- Plan polowań

            |--- Koło Łowieckie "ŁOŚ"

            |--- Koło Łowieckie "KNIEJA"

            |--- Koło Łowieckie "DIANA"

            |--- Koło Łowieckie "JELEŃ"

INFORMACJE I KOMUNIKATY

|--- Obwieszczenia

      |--- Rok 2020

            |--- Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Troszczyno gmina Radowo Małe

            |--- "Budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm, o łącznej długości ok 530 metrów na działkach 404/38, 191/5 oraz 403/97 obręb Radowo Małe"

            |--- "Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej" - Dobrkowo

            |--- "Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej" - Żelmowo

            |--- "Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej" - Czachowo

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

|--- Plany i programy

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Informacja publiczna

|--- Wnioski, dokumenty

      |--- Sprawy obywatelskie i USC

      |--- Podatki i opłaty lokalne

            |--- UCHWAŁY DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

                  |--- Podatek od nieruchomości ZWOLNIENIA - 2020 rok

                  |--- Opłata targowa - 2020 rok

                  |--- Podatek od środków transportowych - 2020 rok

                  |--- Podatek leśny - 2020 rok

                  |--- Podatek rolny - 2020 rok

                  |--- Podatek od nieruchomości - 2020 rok

            |--- NOWE DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU

                  |--- Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

                  |--- Osoby fizyczne

      |--- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

      |--- Administracyjno-gospodarcze

      |--- Budownictwo i Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka komunalna, lokalowa i gruntami

|--- Ogłoszenia

      |--- Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe

      |--- Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

      |--- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020

      |--- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznymna 2020 rok na terenie

      |--- Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020

      |--- Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2020 rok na terenie Gminy Radowo Małe

      |--- Nabór wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

|--- Organizacje Pozarządowe

      |--- Programy

      |--- Ogłoszenia i konkursy

            |--- Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

            |--- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020

            |--- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznymna 2020 rok na terenie

            |--- Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020

            |--- Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2020 rok na terenie Gminy Radowo Małe

DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCY

|--- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

      |--- Informacje podstawowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Informacja Administratora Danych Osobowych

|--- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

      |--- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

|--- Wniosek o dostepie informacji publicznych

|--- Akty prawne

|--- Klauzule informacyjne

PETYCJE

|--- Petycja 1 Mikroporady dla przedsiębiorców

      |--- Petycja 1 Mikroporady dla przedsiębiorców

|--- Petycja 2 wdrążanie procedur dotyczących płatności bezgotówkowych

      |--- Petycja 2 wdrążanie procedur dotyczących płatności bezgotówkowych

|--- Petecja 3 Jawność i Transparentność w Gminach

      |--- Petycja 3 Jawność i Transparentność w Gminach

OŚWIATA

|--- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły/placówki oświatowej

      |--- Informacje dotyczące składania wniosków

PRZEPISY PRAWNE

|--- Dzienniki ustaw

|--- Monitory Polska

|--- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

WYBORY I REFERENDA

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zarządzenia Wójta

|--- Wybory do Sejmu i Senatu 2019

      |--- Państwowa Komisja Wyborcza

      |--- Pełnomocnictwo do głosowania

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zarządzenia Wójta

|--- Wybory Prezydenta RP 2020

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zgłoszenie kandydata do obwodowych komisji wyborczych

      |--- Głosowanie korespodencyjne

      |--- Państwowa Komisja Wyborcza

      |--- Zarządzenia Wójta

SPIS ROLNY

|--- Spis rolny 2020