Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 443/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym w roku szkolnym 2023/2024 2023-10-03 11:43:42
dokument Zarządzenie Nr 440/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 2023-10-03 11:38:47
dokument Zarządzenie Nr 439/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 11:40:50
dokument Zarządzenie Nr 438/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 11:38:10
dokument Zarządzenie Nr 437/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Radowo Małe 2023-09-20 12:24:41
dokument Zarządzenie Nr 436/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 r. 2023-09-20 12:23:57
dokument Zarządzenie Nr 435/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-09-20 12:23:13
dokument Zarządzenie Nr 434/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-04 12:30:49
dokument Zarządzenie Nr 433/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-09-04 12:28:15
dokument Zarządzenie Nr 432/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 224/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2023-08-22 13:45:50
dokument Zarządzenie Nr 431/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2023-08-22 13:43:48
dokument Zarządzenie Nr 430/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2023-08-17 11:07:12
dokument Zarządzenie Nr 429/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-08-16 14:08:42
dokument Zarządzenie Nr 428/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu syren alarmowych na terenie Gminy Radowo Małe 2023-07-28 06:52:39
dokument Zarządzenie Nr 427/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 lipca 2023 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 421/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2023 roku 2023-07-25 10:07:52
dokument Zarządzenie Nr 426/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-07-25 09:59:58
dokument Zarządzenie Nr 425/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-17 08:23:24
dokument Zarządzenie Nr 424/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 03 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 174/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do zbywania mienia komunalnego. 2023-07-08 15:25:49
dokument Zarządzenie Nr 423/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Radowo Małe w formie spełnienia świadczenia rzeczowego. 2023-07-08 15:18:11
dokument Zarządzenie Nr 422/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i działaniom niepożądanym w Urzędzie Gminy Radowo Małe 2023-07-25 10:05:28
dokument Zarządzenie Nr 421/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2023-07-25 10:04:28
dokument Zarządzenie Nr 420/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Radowo Małe 2023-07-25 10:02:51
dokument Zarządzenie Nr 419/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-06-30 14:02:19
dokument Zarządzenie Nr 418/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-06-30 14:01:48
dokument Zarządzenie Nr 417/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. 2023-06-19 09:18:31
dokument Zarządzenie Nr 416/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Radowo Małe 2023-06-14 11:46:04
dokument Zarządzenie Nr 415/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023 2023-06-14 11:42:30
dokument Zarządzenie Nr 414/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Radowo Małe 2023-06-07 12:47:24
dokument Zarządzenie Nr 413/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-05-30 13:46:35
dokument Zarządzenie Nr 412/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-05-25 12:17:35
dokument Zarządzenie Nr 411/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-05-22 12:51:14
dokument Zarządzenie Nr 410/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego: "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Radowo Małe" 2023-05-04 12:50:10
dokument Zarządzenie Nr 409/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-05-04 12:47:15
dokument Zarządzenie Nr 408/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym 2023-04-24 09:04:50
dokument Zarządzenie Nr 407/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2023-04-24 09:02:42
dokument Zarządzenie Nr 406/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" 2023-04-24 09:01:04
dokument Zarządzenie Nr 405/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2023-2026 2023-04-05 09:47:28
dokument Zarządzenie Nr 404/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-04-05 09:46:19
dokument Zarządzenie Nr 403/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-03-24 14:51:19
dokument Zarządzenie Nr 402/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radowo Małe 2023-03-22 08:10:00
dokument Zarządzenie Nr 401/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe" 2023-03-15 11:03:38
dokument Zarządzenie Nr 400/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism 2023-03-15 10:56:54
dokument Zarządzenie Nr 399/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie, Gmina Radowo Małe" 2023-03-02 08:20:39
dokument Zarządzenie Nr 398/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" 2023-03-02 08:17:15
dokument Zarządzenie Nr 397/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-03-02 08:12:07
dokument Zarządzenie Nr 396/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe" 2023-02-15 11:53:45
dokument Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-02-14 13:46:17
dokument Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2023-02-14 13:42:26
dokument Zarządzenie Nr 393/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-01-31 14:33:39
dokument Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" 2023-01-31 14:33:02
dokument Zarządzenie Nr 391/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-01-31 14:30:12
dokument Zarządzenie Nr 390/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy W Radowie Małym na 2023 rok 2023-01-31 14:27:10
dokument Zarządzenie Nr 389/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" 2023-01-20 14:32:14
dokument Zarządzenie Nr 388/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2023-01-20 14:27:51
dokument Zarządzenie Nr 387/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2023 2023-01-16 10:11:11
dokument Zarządzenie Nr 386/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-16 10:10:34
dokument Zarządzenie Nr 385/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej realizacji obowiązku zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z  nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Radowo Małe 2023-01-10 13:03:32
dokument Zarządzenie Nr 384/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Radowo Małe 2023-01-10 13:02:57
dokument Zarządzenie Nr 383/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2023 2023-01-10 13:01:49