Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Zapytania ofertowe

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zapytanie ofertowe na "Dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury na działkach o nr ewidencyjnym: 294/10 obręb Wołkowo, Gmina Radowo Małe oraz 161/2 obręb Rogowo, Gmina Radowo Małe" 2020-06-04 14:20:47
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Radowo Małe" 2020-05-15 13:06:52
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radowo Małena lata 2021-2024" 2020-05-08 08:48:43
katalog Zapytanie ofertowe na opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 2020-03-23 12:54:21
katalog Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. 2020-01-28 14:00:03
katalog Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Drogomyśl 1 ( Pałac). 2019-12-11 14:23:00
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia).Zap 2 2019-12-09 08:19:01
katalog Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym 2019-11-28 14:06:48
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia). 2019-11-15 11:35:33
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2020-2021 w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:29:22
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:27:36
katalog Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę dwóch budynków położonych na dz. nr 404/16, obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe" 2019-10-16 14:05:08
katalog Zapytanie ofertowe na "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe" 2019-09-11 14:23:18
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wraz z montażem 5 lamp solarnych na terenie Gminy Radowo Małe. 2019-08-28 09:07:50
dokument Zapytanie ofertowe w sprawie budowy dwóch wiat drewnianych o wymiarach 4 x 8 m na działce 403/92 obręb Radowo Małe. Projekt współfinansowany: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie 2019-07-31 14:39:39
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2019, organizowanych w dniu 7 września 2019 r. w Radowie Małym 2019-07-26 11:34:04
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń strefy relaksu w ramach "Grantów Sołeckich 2019" na działce o nr ewidencyjnym 36/42 obręb Dargomyśl, gmina Radowo Małe 2019-07-24 07:37:35