Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 40 ton węgla kamiennego Ekogroszek oraz 8 ton węgla kamiennego Orzech II w okresie październik 2021 - wrzesień 2022 2021-09-16 13:17:14
dokument II zapytanie ofertowe n zakup i dostawę kontenerów do gromadzenia odpadów do Punkyu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym. 2021-08-20 14:18:14
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów do gromadzenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym" 2021-08-10 10:59:37
dokument Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu: ?Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? 2021-07-21 07:54:25
dokument Drugie zapytanie ofertowe na "Budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Radowo Małe w ramach "Grantów Sołeckich 2021"" 2021-07-12 13:25:01
dokument Zapytanie ofertowe - "BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE W RAMACH GRANTÓW SOŁECKICH 2021" 2021-07-02 13:05:31
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na: Remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 Gmina Radowo Małe . 2021-06-30 13:34:55
katalog Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego w Miejscowości Rogowo, Gmina Radowo Małe 2021-06-11 08:39:50
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania " Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie podwieczorka dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Rogowie 22" 2021-05-11 10:21:36
dokument Zapytanie ofertowe za: "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Radowo Wielkie oraz placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Orle gm. Radowo Małe. 2021-04-29 13:52:15
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania " Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego." 2021-04-28 08:13:42
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2021-04-20 09:25:15
dokument Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa mebli i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-04-09 12:27:22
dokument Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-04-09 11:33:10
dokument Zapytanie ofertowe na "Wymianę pokrycia połaci dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin - działka nr 13/7 obręb Gostomin, gmina Radowo Małe. 2021-04-07 08:24:25
katalog Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami" dla zadnania obejmującego budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Radowo Małe. 2021-03-29 08:32:58
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania : Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego (Dwór w Karnicach) ? działka nr 42/7 obręb Karnice, gmina Radowo Małe 2021-03-25 13:26:01
katalog Wycena usługi na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny". 2021-03-16 12:49:27
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe 2021-03-11 13:34:10
katalog Wycena usługi cateringowej w ramach programu ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny". 2021-03-11 11:42:03
katalog Wycena usługi transportowej w ramach projektu ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". 2021-03-11 11:00:03
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania "Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Dargomyśl 5/1 działka nr 36/15 obręb Dargomyśl, Gmina Radowo Małe". 2021-02-17 13:08:40
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Radowie Małym na działce nr 404/38 oraz 404/30 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe 2021-02-10 13:03:58
katalog Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borkowo Wielkie działka nr 123/1 obręb Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe. 2021-02-05 10:07:25
katalog Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego ( Pałac w Dargomyślu )- działka nr 36/42 obręb Dargomyśl, Gmina Radowo Małe. 2021-02-03 11:52:01
katalog Zapytanie ofertowe na aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Radowo Małe na lata 2021-2024. 2020-12-09 10:16:34
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie "Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym". 2020-10-19 13:14:14
katalog Zapytanie ofertowe na " Zakup i dostawę 40 ton węgla kamiennego Ekogroszek oraz 5 ton węgla kamiennego Orzech II w okresie październik-wrzesień 2021" 2020-09-28 07:50:33
katalog Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. 2020-09-08 13:27:42
katalog Zapytanie ofertowe pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową toru rowerowego typu pumprack na terenie działki o nr ewidencyjnym : 56/4 obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe". 2020-08-26 09:31:41
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Radowo Małe 2020-08-18 13:48:08
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku" 2020-07-31 12:51:40
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku" 2020-07-20 13:14:00
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku pod remizę OSP posadowionego na działce nr 31/3 w miejscowości Radowo Male, Gmina Radowo Małe. 2020-07-17 14:15:29
katalog Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. 2020-07-15 13:58:02
katalog Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego (Pałac w Malincu) działka nr 12/2 obręb Maliniec, Gmina Radowo Małe. 2020-07-10 13:44:41
katalog Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż 4 lamp w pasie drogi wojewódzkiej nr 147, w miejscowości Radowo Male. 2020-07-07 11:58:37
katalog Zapytanie ofertowe na "Dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury na działkach o nr ewidencyjnym: 294/10 obręb Wołkowo, Gmina Radowo Małe oraz 161/2 obręb Rogowo, Gmina Radowo Małe" 2020-06-04 14:20:47
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Radowo Małe" 2020-05-15 13:06:52
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radowo Małena lata 2021-2024" 2020-05-08 08:48:43
katalog Zapytanie ofertowe na opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 2020-03-23 12:54:21
katalog Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. 2020-01-28 14:00:03
katalog Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Drogomyśl 1 ( Pałac). 2019-12-11 14:23:00
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia).Zap 2 2019-12-09 08:19:01
katalog Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym 2019-11-28 14:06:48
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia). 2019-11-15 11:35:33
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2020-2021 w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:29:22
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:27:36
katalog Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę dwóch budynków położonych na dz. nr 404/16, obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe" 2019-10-16 14:05:08
katalog Zapytanie ofertowe na "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe" 2019-09-11 14:23:18
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wraz z montażem 5 lamp solarnych na terenie Gminy Radowo Małe. 2019-08-28 09:07:50
dokument Zapytanie ofertowe w sprawie budowy dwóch wiat drewnianych o wymiarach 4 x 8 m na działce 403/92 obręb Radowo Małe. Projekt współfinansowany: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie 2019-07-31 14:39:39
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2019, organizowanych w dniu 7 września 2019 r. w Radowie Małym 2019-07-26 11:34:04
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń strefy relaksu w ramach "Grantów Sołeckich 2019" na działce o nr ewidencyjnym 36/42 obręb Dargomyśl, gmina Radowo Małe 2019-07-24 07:37:35