Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania : Modernizacja oświetlenia oraz istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego na boisku ORLIK w Radowie Małym. - dokument stracił ważność 2024-05-13 09:02:47
dokument Zapytanie ofertowe na Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym" 2024-04-17 12:48:44
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wi-fi Sophos Access Point APX 320 (bez zasilacza PoE ) 2024-03-19 13:04:43
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania : Dostawa i montaż 6 sztuk lamp solarnych na terenie Gminy Radowo Małe. 2024-03-15 13:48:27
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Radowo Małe w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym" 2024-02-15 09:15:05
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe. 2024-02-01 14:16:22
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania : Budowa trzech garaży wielostanowiskowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 404/18 obręb Radowo Mała. 2024-01-24 13:13:44
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania i wsparcie techniczne AXENCE nVISION 2024-01-23 14:56:04
dokument Zapytanie ofertowe na "Dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe klasy XDR przez 24 miesiące oraz system do szyfrowania dysków w laptopach". 2023-12-14 10:31:05
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie "Świadczenie usług kominiarskich w lokalach stanowiących własność Gminy Radowo Małe w 2024 roku" 2023-12-07 12:04:15
dokument Zapytanie ofertowe dla zadnia : Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym ? działka nr 165/11 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2023-11-08 12:41:40
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Radowie Małym 2023-10-26 12:24:55
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe - 2023 2023-10-25 10:35:32
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania : Remont części drogi gminnej : Pogorzelica - Orle, działka nr 40 obręb Orle, działka nr 66 obręb Pogorzelica, gmina Radowo Małe. 2023-10-19 09:24:45
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 30 ton węgla kamiennego Ekogroszek oraz 2 ton węgla kamiennego Orzech II w okresie listopad 2023- kwiecień 2024 2023-10-17 09:47:00
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania : wymiana części pokrycia połaci dachowej na budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym działka nr 45/1 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2023-09-15 13:37:56
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe. 2023-09-04 11:43:17
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich w lokalach stanowiących własność Gminy Radowo Małe na lata 2023-2024 2023-09-04 10:44:05
dokument Rozeznanie rynku dotyczące zadania : prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym - dokument stracił ważność 2023-06-23 12:38:03
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Radowo Małe. 2023-06-01 09:23:43
dokument Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na: "Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych". 2023-04-04 13:45:11
dokument Organizacja Wycieczek w ramach projektu: ?Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - dokument stracił ważność 2023-03-01 09:20:27
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Zapewnienie opieki i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radowo Małe. 2022-11-18 14:39:44
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Radowie Małym 2022-10-18 09:02:47
katalog Zapytanie o wycenę dla zadania : organizacja wycieczek dla placówki wsparcia dziennego w miejscowości Rogowo 2022-10-05 11:09:06
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2022 roku 2022-09-08 11:05:03
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania - Ułożenie kostki brukowej przed Placówką Wsparcia Dziennego w miejscowości Rogowo, gmina Radowo Małe 2022-08-31 14:27:16
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie - Ułożenie kostki brukowej przed Placówką Wsparcia Dziennego. 2022-08-04 10:06:17
katalog Zakup i dostawa serwera dla Urzędu Gminy w Radowie Małym 2022-06-30 13:29:02
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Microsoft Windows Serwer oraz Microsoft Call 2022-06-30 10:36:48
katalog Zapytanie ofertowe dla zadanie " dostawę ?opasek bezpieczeństwa - urządzeń do świadczenia opieki na odległość na rzecz mieszkańców Gminy Radowo Małe powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi teleopieki". 2022-06-22 11:36:51
katalog Zapytanie ofertowe dla zadanie " dostawę ?opasek bezpieczeństwa? - urządzeń do świadczenia opieki na odległość na rzecz mieszkańców Gminy Radowo Małe powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi teleopieki". 2022-06-06 08:33:25
katalog Zapytanie ofertowe dla zadnia : Organizacja Wycieczek dla nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego. 2022-06-01 09:33:47
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Radowo Małe" 2022-04-19 14:07:35
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania : Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 38, 320/1, 320/2 w m. Rogowo, gmina Radowo Małe. 2022-03-14 12:16:48
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie Organizacja Wycieczek w ramach projektu: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2022-01-24 09:13:56
katalog Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach RządowegoProgramu "Labolatorium Przyszłości" dla Szkoły Podstawowej w Radowie Małym." 2021-12-09 13:32:12
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe". 2021-12-09 09:12:40
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa lokalnej oczyszczalni ściekó wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym" 2021-11-24 12:17:38
katalog Modyfikacja zapytania oferowego na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2021-10-26 10:14:24
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2021 roku" 2021-10-25 13:42:36
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2022-2023 w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2021-10-21 09:29:17
katalog Zapytanie o cenę dla zadania Organizacja Wycieczek w ramach projektu: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2021-10-19 12:58:51
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2021-10-14 13:50:06
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 40 ton węgla kamiennego Ekogroszek oraz 8 ton węgla kamiennego Orzech II w okresie październik 2021 - wrzesień 2022 2021-09-16 13:17:14
dokument II zapytanie ofertowe n zakup i dostawę kontenerów do gromadzenia odpadów do Punkyu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym. 2021-08-20 14:18:14
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów do gromadzenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radowie Małym" 2021-08-10 10:59:37
dokument Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu: ?Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym? 2021-07-21 07:54:25
dokument Drugie zapytanie ofertowe na "Budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Radowo Małe w ramach "Grantów Sołeckich 2021"" 2021-07-12 13:25:01
dokument Zapytanie ofertowe - "BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE W RAMACH GRANTÓW SOŁECKICH 2021" 2021-07-02 13:05:31
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na: Remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 Gmina Radowo Małe . 2021-06-30 13:34:55
katalog Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego w Miejscowości Rogowo, Gmina Radowo Małe 2021-06-11 08:39:50
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania " Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie podwieczorka dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Rogowie 22" 2021-05-11 10:21:36
dokument Zapytanie ofertowe za: "Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Radowo Wielkie oraz placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Orle gm. Radowo Małe. 2021-04-29 13:52:15
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania " Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w budynku będącym w dyspozycji Wnioskodawcy w zakresie dostosowania na Placówkę Wsparcia Dziennego." 2021-04-28 08:13:42
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2021-04-20 09:25:15
dokument Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa mebli i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-04-09 12:27:22
dokument Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-04-09 11:33:10
dokument Zapytanie ofertowe na "Wymianę pokrycia połaci dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin - działka nr 13/7 obręb Gostomin, gmina Radowo Małe. 2021-04-07 08:24:25
katalog Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami" dla zadnania obejmującego budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Radowo Małe. 2021-03-29 08:32:58
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania : Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego (Dwór w Karnicach) ? działka nr 42/7 obręb Karnice, gmina Radowo Małe 2021-03-25 13:26:01
katalog Wycena usługi na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny". 2021-03-16 12:49:27
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe 2021-03-11 13:34:10
katalog Wycena usługi cateringowej w ramach programu ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny". 2021-03-11 11:42:03
katalog Wycena usługi transportowej w ramach projektu ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". 2021-03-11 11:00:03
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania "Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Dargomyśl 5/1 działka nr 36/15 obręb Dargomyśl, Gmina Radowo Małe". 2021-02-17 13:08:40
katalog Zapytanie ofertowe dla zadania: Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Radowie Małym na działce nr 404/38 oraz 404/30 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe 2021-02-10 13:03:58
katalog Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borkowo Wielkie działka nr 123/1 obręb Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe. 2021-02-05 10:07:25
katalog Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego ( Pałac w Dargomyślu )- działka nr 36/42 obręb Dargomyśl, Gmina Radowo Małe. 2021-02-03 11:52:01
katalog Zapytanie ofertowe na aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Radowo Małe na lata 2021-2024. 2020-12-09 10:16:34
katalog Zapytanie ofertowe na zadanie "Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym". 2020-10-19 13:14:14
katalog Zapytanie ofertowe na " Zakup i dostawę 40 ton węgla kamiennego Ekogroszek oraz 5 ton węgla kamiennego Orzech II w okresie październik-wrzesień 2021" 2020-09-28 07:50:33
katalog Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. 2020-09-08 13:27:42
katalog Zapytanie ofertowe pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową toru rowerowego typu pumprack na terenie działki o nr ewidencyjnym : 56/4 obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe". 2020-08-26 09:31:41
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Radowo Małe 2020-08-18 13:48:08
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku" 2020-07-31 12:51:40
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Radowo Małe w 2020 roku" 2020-07-20 13:14:00
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku pod remizę OSP posadowionego na działce nr 31/3 w miejscowości Radowo Male, Gmina Radowo Małe. 2020-07-17 14:15:29
katalog Zapytanie ofertowe na budowę chodnika w ramach "Grantów Sołeckich 2020" na działkach o nr ewidencyjnych 199 oraz 291 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe. 2020-07-15 13:58:02
katalog Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego (Pałac w Malincu) działka nr 12/2 obręb Maliniec, Gmina Radowo Małe. 2020-07-10 13:44:41
katalog Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż 4 lamp w pasie drogi wojewódzkiej nr 147, w miejscowości Radowo Male. 2020-07-07 11:58:37
katalog Zapytanie ofertowe na "Dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury na działkach o nr ewidencyjnym: 294/10 obręb Wołkowo, Gmina Radowo Małe oraz 161/2 obręb Rogowo, Gmina Radowo Małe" 2020-06-04 14:20:47
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Radowo Małe" 2020-05-15 13:06:52
katalog Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Radowo Małena lata 2021-2024" 2020-05-08 08:48:43
katalog Zapytanie ofertowe na opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 2020-03-23 12:54:21
katalog Zapytanie ofertowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. 2020-01-28 14:00:03
katalog Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w miejscowości Drogomyśl 1 ( Pałac). 2019-12-11 14:23:00
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia).Zap 2 2019-12-09 08:19:01
katalog Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego w Radowie Małym 2019-11-28 14:06:48
katalog Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze wewnętrznej - działka nr 402 obręb Radowo Male ( ośrodek zdrowia). 2019-11-15 11:35:33
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w latach 2020-2021 w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:29:22
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-11-05 07:27:36
katalog Zapytanie ofertowe na "Rozbiórkę dwóch budynków położonych na dz. nr 404/16, obręb Radowo Małe, Gmina Radowo Małe" 2019-10-16 14:05:08
katalog Zapytanie ofertowe na "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe" 2019-09-11 14:23:18
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wraz z montażem 5 lamp solarnych na terenie Gminy Radowo Małe. 2019-08-28 09:07:50
dokument Zapytanie ofertowe w sprawie budowy dwóch wiat drewnianych o wymiarach 4 x 8 m na działce 403/92 obręb Radowo Małe. Projekt współfinansowany: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie 2019-07-31 14:39:39
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2019, organizowanych w dniu 7 września 2019 r. w Radowie Małym 2019-07-26 11:34:04
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń strefy relaksu w ramach "Grantów Sołeckich 2019" na działce o nr ewidencyjnym 36/42 obręb Dargomyśl, gmina Radowo Małe 2019-07-24 07:37:35