Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi _obowiązuje od 20.01.2022r.
2 Rozstrzygnięcie naboru wniosków
3 Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji
4 Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022.
5 Zarządzenie Nr 291/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym.
6 Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.
7 Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja obejmuje okres od 9.12.2021 r. do 29.12.2021 r.
9 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 decyzji znak IK.6220.03.2021.ELD z dn. 06.10.2021 r.
10 Obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Rekowo o łącznej mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 76/14, 76/15, 76/16, 80, 90/2, 77 obręb Rekowo oraz dz. ew. nr 2/2 obręb Konie, w gminie Radowo Małe, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie