Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Odroczenie terminu płatności

                                 KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy w Radowie Małym,

tel. +48 9139 72 222, fax +48 91 39 72 159

e-mail:ug@radowomale.pl , www.radowomale.pl

Gospodarka Odpadami

Tel. 515 280 255

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości

w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– osoby fizyczne i prawne

  1. OPIS SPRAWY:

      Umorzenie zaległości lub umorzenie odsetek  za    zwłokę  w opłacie za gospodarowanie       

      odpadami komunalnymi  może   nastąpić  na wniosek zainteresowanego w wyjątkowych    

      przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem, szczególnie trudną sytuacją   finansowo    

      - ekonomiczną lub interesem publicznym.

 

      Umorzenie  zaległości  lub  odsetek  za zwłokę w  opłacie  za gospodarowanie odpadami       

      komunalnymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  1. SPRAWA DOTYCZY:

- osób fizycznych,

       - jednostek organizacyjnych będących właścicielami, współwłaścicielami,     

       użytkownikami wieczystymi oraz osobami posiadającymi nieruchomości  w zarządzie   

       lub użytkowaniu,

       - innych podmiotów władających nieruchomością.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- wypełniony wniosek podpisany osobiście bądź przez pełnomocnika  (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w pok. nr 6) bądź ze strony bip.radowomale.pl

- dokumenty obrazujące sytuację finansową (odcinki rent, emerytur, potwierdzenie wysokości zarobków, dokumenty dotyczące stałych wydatków - rachunki za energię elektryczną, gaz, telefon, inne).

- oświadczenie o sytuacji materialnej zobowiązanego.

Wniosek.doc

Oświadczenie o sytuacji materialnej.doc

  1. OPŁATY:   

- brak opłaty za wniosek, jedynie w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17,00 zł od pełnomocnictwa .

Opłatę skarbową można uiścić w Urzędzie Gminy  za pomocą karty lub telefonu oraz na konto:

Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział Łobez
77937510382600263920000010

  1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy w Radowie Małym  72-314 Radowo Małe 21, w godzinach przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.

  1.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA:

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia. Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w terminie dwóch miesięcy.

  1.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie , za pośrednictwem Wójta Gminy  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  1. DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 37 ust.1, pkt. 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia   oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

  1. PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 1423).

 

 

Opracowała: Ewa Pudełko - Podinspektor                                                                            Zatwierdziła: Monika Jarzębska – Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Jóźwiak 05-11-2020 13:15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Pudełko 05-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Marlena Jóźwiak 10-11-2020 11:45:35