Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (13.06.2014 r.) 2019-03-21 11:51:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:?Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (21.05.2014 r.) 2019-03-21 11:51:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o przebiegu postępowania i możliwości wypowiedzenia się stron postępowaniaco do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:?Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (18.04.2014 r.) 2019-03-21 11:50:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa kurnika, dwóch silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni), zbiorników na gaz płynny, budynku socjalnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, na działce nr 153/3 obręb Radzim, Radowo Małe (17.04.2014 r.) 2019-03-21 11:50:36
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa kurnika, dwóch silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni), zbiorników na gaz płynny, budynku socjalnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, na działce nr 153/4 obręb Radzim, Radowo Małe (17.04.2014 r.) 2019-03-21 11:50:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa kurnika, dwóch silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni), zbiorników na gaz płynny, budynku socjalnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, na działce nr 153/5 obręb Radzim, Radowo Małe (17.04.2014 r.) 2019-03-21 11:49:45
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa kurnika, dwóch silosów do magazynowania paszy, zaplecza (kotłowni), zbiorników na gaz płynny, budynku socjalnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, na działce nr 153/6 obręb Radzim, Radowo Małe (17.04.2014 r.) 2019-03-21 11:49:20
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:?Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (07.03.2014 r.) 2019-03-21 11:48:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (31.01.2014 r.) 2019-03-21 11:47:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe w zakresie wyłączenia gruntów rolnych spod możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Gostomin, Maliniec, Wołkowo, Żelmowo i Pogorzelica oraz lokalizacji cmentarza gminnego w obrębie Radowo Małe. 2019-03-21 11:47:26