Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2007

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:59:37
dokument Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 2021-10-07 10:58:34
dokument Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i Przewodniczącego Rady. 2021-10-07 10:57:54
dokument Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział w założeniu i członkostwo Gminy Radowo Małe w stowarzyszeniu będącym lokalną grupą działania. 2021-10-07 10:55:58
dokument Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej własności działki niezabudowanej ozn. ewid. Nr 1 położonej w Orlu na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Radowie Małym oraz zgody na zastosowanie przy tej sprzedaży bonifikaty. 2021-10-07 10:54:15
dokument Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:51:22
dokument Uchwała Nr X/53/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego pracy Rady na rok 2008. 2021-10-07 10:50:39
dokument Uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. 2021-10-07 10:49:39
dokument Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radowo Małe na rok 2008. 2021-10-07 10:46:53
dokument Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości. 2021-10-07 10:44:48
dokument Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:43:43
dokument Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli. 2021-10-07 10:42:42
dokument Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2021-10-07 10:41:14
dokument Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Radowie Małym statusu samorządowej instytucji kultury. 2021-10-07 10:39:29
dokument Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2021-10-07 10:38:15
dokument Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2021-10-07 10:37:01
dokument Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 2021-10-07 10:36:10
dokument Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2021-10-07 10:35:19
dokument Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Karnice na lata 2007-2013". 2021-10-07 10:31:35
dokument Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:30:30
dokument Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i pedagoga szkolnego. 2021-10-07 10:29:00
dokument Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 2021-10-07 10:27:27
dokument Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania z gminami Łobez, Resko, Węgorzyno, Dobra i Powiatem Łobeskim w tworzeniu i realizacji projektu ,,Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich". 2021-10-07 10:26:33
dokument Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 2021-10-07 10:24:02
dokument Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2021-10-07 10:23:07
dokument Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wojcieszyce na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-10-07 10:20:55
dokument Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego. 2021-10-07 10:19:28
dokument Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2021-10-07 10:18:24
dokument Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:17:44
dokument Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2021-10-07 10:16:29
dokument Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do wystąpienia o złożenie oświadczeń lustracyjnych. 2021-10-07 10:15:48
dokument Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia programu rozwoju Gminy Radowo Małe na okres kadencji 2007-2010. 2021-10-07 10:14:34
dokument Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Radowo Małe za rok 2006. 2021-10-07 10:13:04
dokument Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyboru delgata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2021-10-07 10:10:33
dokument Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/70/99, XV/72/99, XV/73/99, XV/74/99 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 2021-10-07 10:09:24
dokument Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/2002 Rady Gminy Radowo małe w Radowie Małym z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe. 2021-10-07 10:07:05
dokument Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 2021-10-07 10:05:11
dokument Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2007 rok. 2021-10-07 10:04:23
dokument Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 2021-10-07 10:03:14
dokument Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2021-10-07 10:02:00
dokument Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich n terenie gminy Radowo Małe. 2021-10-07 10:00:46
dokument Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2021-10-07 09:59:46
dokument Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady w Radowie Małym na rok 2007. 2021-10-07 09:58:57
dokument Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr INTERREG III A.D1.2006.036 pod nazwą - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlice i Rekowo oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlice w gminie Radowo Małe. 2021-10-07 09:57:44
dokument Uchwała Nr IV/15/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 2021-10-07 09:55:17
dokument Uchwała Nr IV/14/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radowo małe na rok 2007. 2021-10-07 09:54:29
dokument Uchwała Nr IV/13/2007 Rady Gminy Radowo małe z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wieloletniego planu pracy, remontów, modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Radowo małe w latach 2007-2011. 2021-10-07 09:53:04