Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2008

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXII/104/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2008 rok. 2021-10-11 14:15:12
dokument Uchwała Nr XXI/103/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 2021-10-11 14:14:14
dokument Uchwała Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 2021-10-11 14:12:45
dokument Uchwała Nr XXI/101/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2021-10-11 14:11:54
dokument Uchwała Nr XXI/100/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady na rok 2009. 2021-10-11 14:11:18
dokument Uchwała Nr XXI/99/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 2021-10-11 14:09:36
dokument Uchwała Nr XXI/98/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2009. 2021-10-08 14:58:16
dokument Uchwała Nr XX/97/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie podjęcia w 2009 roku inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na odcinku Gostomin - Żelmowo, Pogorzelica - Orle:. 2021-10-08 14:57:15
dokument Uchwała Nr XIX/96/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo małe na 2008 rok. 2021-10-08 14:55:36
dokument Uchwała Nr XIX/95/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 2021-10-08 14:54:58
dokument Uchwała Nr XIX/94/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym. 2021-10-08 14:54:10
dokument Uchwała Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2021-10-08 14:53:30
dokument Uchwała Nr XIX/92/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2021-10-08 14:52:13
dokument Uchwała Nr XIX/91/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2021-10-08 14:51:25
dokument Uchwała Nr XIX/90/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego. 2021-10-08 14:50:45
dokument Uchwała Nr XIX/89/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2021-10-08 14:50:01
dokument Uchwała Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 września 2008 r. zmianowania uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 2021-10-08 14:47:05
dokument Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo małe na 2008 rok. 2021-10-08 14:45:20
dokument Uchwała Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2021-10-08 14:42:58
dokument Uchwała Nr XVI/84/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2021-10-08 14:41:37
dokument Uchwała Nr XVI/83/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu na realizację zadania zakupu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Łobzie. 2021-10-08 14:40:55
dokument Uchwała Nr XVI/82/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia nieruchomości. 2021-10-08 14:03:51
dokument Uchwała Nr XVI/81/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 2021-10-08 14:01:39
dokument Uchwała Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2008 rok. 2021-10-08 14:00:37
dokument Uchwała Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rogowo. 2021-10-08 13:55:07
dokument Uchwała Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Dargomyśl w gminie Radowo Małe. 2021-10-08 13:54:20
dokument Uchwała Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Rogowo. 2021-10-08 13:52:17
dokument Uchwała Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2008 rok. 2021-10-08 13:51:21
dokument Uchwała Nr XV/75/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radowo Małe za rok 2007. 2021-10-08 13:50:37
dokument Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Radowo Małe do Działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2021-10-08 13:49:24
dokument Uchwała Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2008 rok. 2021-10-08 13:48:17
dokument Uchwała Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2021-10-08 13:47:31
dokument Uchwała Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. Wójtowi Gminy Radowo Małe. 2021-10-08 13:46:14
dokument Uchwała Nr XIII/70/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do tworzenia spółki prowadzonej usługi zdrowotnej. 2021-10-08 13:44:55
dokument Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Radowo małe z organizacjami pozarządowymi na rok 2008". 2021-10-08 13:43:44
dokument Uchwała Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 2021-10-08 13:42:44
dokument Uchwała Nr XII/67/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2021-10-08 13:40:33
dokument Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad, trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych w formie zespołów wychowania przedszkolnego lub punktach przedszkolnych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka terytorialnego. 2021-10-08 13:39:23
dokument Uchwała Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 2021-10-08 13:30:53
dokument Uchwała Nr XII/64/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady w Radowie Małym na rok 2008. 2021-10-08 13:29:21
dokument Uchwała Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Radowo Małe na lata 2008-2013. 2021-10-08 13:28:26
dokument Uchwała Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radowo Małe na lata 2008-2013. 2021-10-08 13:23:58
dokument Uchwała Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2021-10-08 13:17:49
dokument Uchwała Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radowo małe z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2021-10-08 13:16:54