Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2006

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2021-10-07 08:08:55
dokument Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2021-10-06 14:19:00
dokument Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2006 rok. 2021-10-06 14:18:01
dokument Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 2021-10-06 14:16:44
dokument Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Radowo Małe z organizacjami pozarządowymi na rok 2007". 2021-10-06 14:15:52
dokument Uchwała Nr III/7/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Radowo Małe do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2021-10-06 14:14:55
dokument Uchwała Nr III/6/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady na rok 2007. 2021-10-06 14:13:30
dokument Uchwała Nr III/5/2008 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 2021-10-06 14:03:00
dokument Uchwała Nr III/4/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2021-10-06 14:00:33
dokument Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Radowie Małym oraz zakresu ich działania. 2021-10-06 13:57:28
dokument Uchwała Nr I/2/2006 Rady gminy Radowo Małe z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Radowie Małym 2021-10-06 13:55:54
dokument Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Radowo małe z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Radowie Małym. 2021-10-06 13:54:53