Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2020

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2021-01-12 07:59:40
dokument Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2021-01-05 11:49:40
dokument Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. 2020-12-29 13:12:01
dokument Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2021 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego. 2020-12-21 13:17:13
dokument Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2020-12-21 13:14:22
dokument Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2020-12-16 08:53:12
dokument Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich. 2020-12-14 08:09:22
dokument Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-12-14 08:05:25
dokument Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych w podatkach i opłatach lokalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2020-12-03 09:12:37
dokument Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok. 2020-12-03 09:08:17
dokument Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-11-27 13:23:33
dokument Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 184/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-11-27 13:20:57
dokument Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności. 2020-11-27 13:13:39
dokument Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2021 rok. 2020-11-16 08:40:32
dokument Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. 2020-11-16 08:38:45
dokument Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Radowie Małym. 2020-11-16 08:38:00
dokument Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-11-16 08:36:45
dokument Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 r. 2020-11-16 08:35:23
dokument Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2020-11-04 07:59:42
dokument Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-11-02 14:05:59
dokument Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. 2020-10-30 14:57:25
dokument Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2020-10-16 11:51:45
dokument Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-10-16 11:50:06
dokument Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. 2020-10-09 09:39:38
dokument Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-10-09 09:37:32
dokument Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności. 2020-10-01 11:01:32
dokument Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do zbywania mienia komunalnego. 2020-09-23 09:18:49
dokument Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-09-22 09:57:32
dokument Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych. 2020-09-18 09:09:51
dokument Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2021 r. 2020-09-18 09:07:26
dokument Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Radowo Małe. 2020-08-31 08:55:06
dokument Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. 2020-08-31 08:35:59
dokument Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-08-31 08:33:17
dokument Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2020 roku. 2020-08-31 08:30:07
dokument Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Radowie Małym ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia. 2020-08-31 08:04:33
dokument Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2020-08-31 08:01:23
dokument Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-08-31 08:00:23
dokument Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radowo Małe. 2020-08-31 07:59:24
dokument Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu do negocjacji za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Radowo Małe. 2020-08-31 07:58:08
dokument Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia syren alarmowych w ramach treningu systemu alarmowania w celu uczczenia pamięci 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 r. 2020-08-31 07:56:52
dokument Zarządzenie Nr 160A/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2020-08-31 07:54:52
dokument Zarzadzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Radowo Małe. 2020-08-31 08:51:09
dokument Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Maliniec. 2020-07-09 11:19:28
dokument Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. 2020-07-09 08:54:32
dokument Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Radowo Małe. 2020-07-06 12:18:15
dokument Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Male na rok 2020 r. 2020-07-06 12:17:57
dokument Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Male na lata 2020 - 2025. 2020-07-06 12:17:46
dokument Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2020-07-06 12:17:33
dokument Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-07-06 12:17:15
dokument Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020. 2020-07-01 11:25:55
dokument Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jesdnostki OSP w Radowie Małym. 2020-06-25 07:43:45
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji, poboru i windykacji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-06-23 08:14:33
dokument Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym do dostarczenia pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 2020-06-23 07:00:40
dokument Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 2020-06-17 12:55:32
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Radowie Małym przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. 2020-06-10 07:48:00
dokument Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 na terenie Gminy Radowo Małe. 2020-06-08 08:55:44
dokument Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sprządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-04 14:44:59
dokument Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2020-06-04 14:28:01
dokument Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-06-04 14:25:27
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-06-03 12:10:38
dokument Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe 2020-06-03 12:09:04
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2020-06-03 12:04:45
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-05-15 08:59:41
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat. 2020-05-15 08:57:27
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2020-05-14 07:39:57
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-05-06 12:02:09
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2020-04-23 14:09:48
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2020-04-20 10:57:36
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Radowie Małym 2020-04-10 08:44:35
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-04-08 06:58:55
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-03-27 13:08:34
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Reulaminu pracy Urzędu Gminy w Radowie Małym 2020-03-27 13:05:25
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-03-24 11:59:14
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru oraz wyznaczenia osób do wykonywania zadań z nim związanych 2020-03-20 08:05:48
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-03-20 07:37:30
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Radowie Małym od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania 2020-03-12 14:52:05
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 marca 2020 r. zmieniajace zarzadzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2020 2020-03-10 13:34:34
dokument Zarzadzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnitwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-10 13:26:19
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-10 13:20:26
dokument Zarzadzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie pryjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2020-03-10 13:15:21
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2020 2020-03-09 14:22:59
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2020-02-26 08:44:17
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej 2020-02-26 08:42:33
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2020. 2020-02-20 09:56:01
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyzaczenia na terenie gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów 2020-02-07 14:32:08
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym 2020-02-04 10:53:50
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym 2020-02-04 10:50:30
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 o pow. 0,6500 ha, położonej w obrębie Radowo Małe. 2020-01-28 11:00:30
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok 2020-01-23 12:52:15
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2020 2020-01-23 12:50:28
dokument Zarzadzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025. 2020-01-20 14:34:09
dokument Zarzadzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-01-13 10:42:16
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożoe w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wylkuczeniem społecznym na 2019 rok na terenie Gminy Radowo Małe. 2020-01-07 14:37:18
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. 2020-01-07 14:36:34
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2020-01-07 14:35:14