Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czachowo i Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe. (30.12.2009r.) 2019-03-21 11:11:07
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku sklepowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - przebudowa wewnętrzna i dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 14/8 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe. (21.12.2009r.) 2019-03-21 11:10:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czachowo i Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe. (21.12.2009r.) 2019-03-21 11:10:26
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku sklepowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - przebudowa wewnętrzna i dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 14/8 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe. (01.12.2009r.) 2019-03-21 11:10:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej z usługami sportu i rekreacji w miejscowości Strzmiele na działce nr 17 obręb Smorawina, gmina Radowo Małe.(27.11.2009r.) 2019-03-21 11:09:46
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej z usługami sportu i rekreacji w miejscowości Strzmiele na działce nr 17 obręb Smorawina, gmina Radowo Małe.(12.11.2009r.) 2019-03-21 11:09:28
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie hal produkcyjnych, kotłowni na paliwo z odpadów drzewnych, kontenerowych komór do suszenia drewna, pomieszczenia do impregnacji drewna, zaplecza biurowo-socjalnego i utwardzenie placów pod działalność składową na działce nr 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe ? IMPLEMENTACJA INNOWACJI PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE KJB KRZYSZTOF BAŁAMĄCEK W ZAKŁADZIE RADOWO MAŁE.(12.11.2009r). 2019-03-21 11:09:12
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na budowie hal produkcyjnych i utwardzenie placów pod działalność składową na działce nr 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(28.10.2009r.) 2019-03-21 11:08:49
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie hal produkcyjnych i utwardzenie placów pod działalność składową na działce nr 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(15.10.2009r.) 2019-03-21 11:08:15
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu użytkowania magazynu zbożowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, gmina Radowo Małe.(15.10.2009r). 2019-03-21 11:08:00
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie przyłącza linii napowietrznej SN - 15kV zasilającego stację transformatorową, słupową SN/nN oraz sieć rozdzielczą nN - 0,4 kV na terenie działek nr 7, 8, 10, 14 i 9/1 obręb Wołkowo, gmina Radowo Małe.(15.10.2009r.) 2019-03-21 11:07:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 131/6, 131/2, 131/5 i 131/7 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(15.10.2009r). 2019-03-21 11:07:25
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na uruchomieniu nowoczesnego kompleksu gastronomicznego w gminie Radowo Małe na działkce nr 165/15 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(28.09.2009r.) 2019-03-21 11:06:55
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na uruchomieniu nowoczesnego kompleksu gastronomicznego w gminie Radowo Małe na działkce nr 165/15 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(15.09.2009r.) 2019-03-21 11:06:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu użytkowania magazynu zbożowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, gmina Radowo Małe.(28.08.2009r). 2019-03-21 11:06:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie przyłącza linii napowietrznej SN - 15kV zasilającego stację transformatorową, słupową SN/nN oraz sieć rozdzielczą nN - 0,4 kV na terenie działek nr 7, 8, 10, 14 i 9/1 obręb Wołkowo, gmina Radowo Małe.(25.08.2009r.) 2019-03-21 11:05:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na uruchomieniu nowoczesnego kompleksu gastronomicznego w gminie Radowo Małe na działce nr 165/15 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. (25.08.2009r) 2019-03-21 11:05:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 131/6, 131/2, 131/5 i 131/7 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(24.08.2009r). 2019-03-21 11:04:49
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czachowo i Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe.(17.07.2009r.) 2019-03-21 11:04:33
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i przyłaczem elektroenergetycznym - zabudowa siedliskowa w m. Troszczyno na działce nr 298 obręb Radzim, gmina Radowo Małe.(10.07.2009r.) 2019-03-21 11:04:13
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czachowo i Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe.(08.07.2009r.) 2019-03-21 11:03:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czachowo i Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe.(10.06.2009r.) 2019-03-21 11:03:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym - zabudowa siedliskowa w m. Troszczyno na działce nr 298 obręb Radzim, gmina Radowo Małe.(01.06.2009r.) 2019-03-21 11:03:14
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/3, 10/4, 10/5, 10/26, 10/30 z przyłaczami przechodzącymi przez działki 10/1, 10/2, 10/8, 10/27 w obrębie Radowo Wielkie, gmina Radowo Małe.(01.06.2009) 2019-03-21 11:02:54
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego z wiatą, na terenie działki nr 17/6 oraz budowie wiaty przy budynku gospodarczym na terenie działki nr 17/6 oraz granicy działki nr 15 obręb Radzim, gmina Radowo Małe.(01.06.2009r.) 2019-03-21 11:02:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy zakładu produkcji wyrobów z drewna - domki rekreacyjne, architektura ogrodowa na działce nr 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe (27.05.2009r) 2019-03-21 11:02:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji wyrobów z drewna - domki rekreacyjne, architektura ogrodowa na działce nr 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(25.05.2009) 2019-03-21 11:02:02
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcji wyrobów galanterii drzewnej ma działkach nr 75 i 76 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(19.05.2009r.) 2019-03-21 11:01:43
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin - Żelmowo na działkach nr 119 obreb Gostomin i 10 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe. (06.05.2009r.) 2019-03-21 11:01:13
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego z wiatą, na terenie działki nr 17/6 oraz budowie wiaty przy budynku gospodarczym na terenie działki nr 17/6 oraz granicy działki nr 15 obręb Radzim, gmina Radowo Małe.(04.05.2009r.) 2019-03-21 11:00:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin - Żelmowo na działkach nr 119 obreb Gostomin i 10 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe. (20.04.2009r.) 2019-03-21 11:00:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie (dokończenie budowy) czterech budynków mieszkalnych dwunastorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radzim na działkach nr 146/9 i 146/11 obręb Radzim, gmina Radowo Małe (07.04.2009r.) 2019-03-21 11:00:15
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajazej na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin-Żelmowo na działkach nr 119 obręb Gostomin i nr 10 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe (17.03.2009r.) 2019-03-21 10:59:50
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch domków parterowych wolnostojących jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ekologiczna oczyszczalnia ścieków) w Troszczynie na działce nr 27, obręb Radzim. (10.03.2009) 2019-03-21 10:59:28
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek mieszkalny (przebudowa wewnętrzna) w miejscowości Mołdamin na działce nr 211/1 obręb Mołdawin, gmina Radowo Małe.(10.03.2009r) 2019-03-21 10:58:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie obiekty gastronomicznego na potrzeby agroturystyczne (dla istniejącego gospodarstwa agroturystycznego Żurawi Krzyk) na działce nr 265 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe.(10.03.2009r) 2019-03-21 10:58:37
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajazej na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin-Żelmowo na działkach nr 119 obręb Gostomin i nr 10 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe.(09.03.2009r) 2019-03-21 10:58:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin-Żelmowo na działkach nr 119 obręb Gostomin i nr 10 obręb Żelmowo w jednostce ewidencyjnej Gmina Radowo Małe. (19.02.2009r) 2019-03-21 10:57:46
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek mieszkalny (przebudowa wewnętrzna) w miejscowości Mołdamin na działce nr 211/1 obręb Mołdawin, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:57:25
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie szesnastu budynków mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej z usługami sportu i rekreacji w miejscowości Strzmiele na działce nr 17 obręb Smorawina, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:56:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy w Radowie Małym na działkach nr 33/5i 36/2 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:56:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Gostominie na działce nr 13/7 obreb Gostomin, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:55:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola w Radowie Małym na działkach nr 299/5 i 299/6, obreb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:54:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlicach na działce nr 24 obręb Siedlice, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:54:23
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym nr 5 na działkce nr 45/1 , gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:54:01
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy w Radowie Małym na działkach nr 33/5i 36/2 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:53:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Gostominie na działce nr 13/7 obreb Gostomin, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:53:00
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych i Przedszkola w Radowie Małym na działkach nr 299/5 i 299/6, obreb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:52:32
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Siedlicach na działce nr 24 obręb Siedlice, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:52:10
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym nr 5 na działce nr 45/1, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:51:50
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie obiekty gastronomicznego na potrzeby agroturystyczne (dla istniejącego gospodarstwa agroturystycznego Żurawi Krzyk) na działce nr 265 obręb Radowo Małe, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:51:27
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch domków parterowych wolnostojących jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ekologiczna oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Troszczyno na działce nr 27 obręb Radzim. 2019-03-21 10:50:45
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie (dokończenie budowy) czterech budynków mieszkalnych dwunastorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radzim. 2019-03-21 10:49:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 260033Z Gostomin - Żelmowo na działkach nr 119 obręb Gostomin i 10 obręb Żelmowo, gmina Radowo Małe. 2019-03-21 10:48:10