Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, w tym budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV i 0,4 kV , budowa i przebudowa stanowisk słupowych 15 kV i 0,4 kV budowa złącz i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV" (data udost.: 07.11.2018r.) 2019-03-21 12:14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe dla działki nr ewid. 403/95 obręb Radowo Małe (data udost.: 05.11.2018 r.) 2019-03-21 12:13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (data udost.: 05.11.2018 r.) 2019-03-21 12:13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowy obiektów hodowli bydła opasowego na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 294/17, obręb Wołkowo, gmina Radowo Małe?.(data udost.: 24.10.2018 r.) 2019-03-21 12:12:39
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn ,,Rozbudowa obiektów hodowli bydła opasowego na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 294/17, obręb Wołkowo, gmina Radowo Małe?(data udost.: 24.10.2018 r.) 2019-03-21 12:12:17
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, w tym budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15/0, 4kV, budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV i 0,4 kV , budowa i przebudowa stanowisk słupowych 15 kV i 0,4 kV budowa złącz i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV" (data udost.: 20.09.2018r.) 2019-03-21 12:11:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn ,,Budowa stacji LNG w m. Radzim na terenie dz. nr 153/5 obręb Radzim?(data udost.: 27.08.2018 r.) 2019-03-21 12:11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla 100 RLM w Radowie Wielkim na dz. nr 31/1, 72/2, 74" (data udost.: 27.07.2018r.) 2019-03-21 12:10:54
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla 100 RLM w Radowie Wielkim na dz. nr 31/1, 72/2, 74" (data udost.: 20.07.2018r.) 2019-03-21 12:09:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową wewnętrzną części budynku strażnicy OSP w Siedlicach nr 17 dz. nr 32 na świetlicę wiejską" (data udost.: 25.05.2018r.) 2019-03-21 12:08:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 292/2 obręb Radowo Małe".(data udost.: 16.04.2018r.) 2019-03-21 12:08:17
dokument Obwieszczenie Starosty Łobeskiego o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 4315Z Radowo M. - Dargomyśl na odcinku od km ok. 0+355 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4314Z Resko - Węgorzyno. (data udost.: 05.04.2018r.) 2019-03-21 12:07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 292/2 obręb Radowo Małe".(data udost.: 15.03.2018r.) 2019-03-21 12:06:27
dokument Obwieszczenie Starosty Łobeskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 4315Z Radowo M. - Dargomyśl na odcinku od km ok. 0+355 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4314Z Resko - Węgorzyno. (data udost.: 08.03.2018r.) 2019-03-21 12:05:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie treści decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 3/2009 z dnia 26.05.2009 polegającej na rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenie jadalni zlokalizowanej na działce nr 299/6 obręb Radowo Małe.(data udost.: 26.01.2018r.) 2019-03-21 12:05:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie treści decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 3/2009 z dnia 26.05.2009 polegającej na rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenie jadalni zlokalizowanej na działce nr 299/6 obręb Radowo Małe.(data udost.: 11.01.2018r.) 2019-03-21 12:04:17