Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-11-24 13:06:16
dokument Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2023 rok 2022-11-15 11:56:01
dokument Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-14 12:21:01
dokument Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-11-08 12:40:19
dokument Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-11-03 13:28:23
dokument Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-10-28 11:59:24
dokument Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radowo Małe w 2023 roku 2022-10-18 14:26:00
dokument Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-10-17 09:51:04
dokument Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-10-10 12:55:39
dokument Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-10-03 12:36:43
dokument Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-26 08:29:59
dokument Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-09-26 08:26:26
dokument Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-09-20 12:38:38
dokument Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 r. 2022-09-20 12:37:26
dokument Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Rekowo o łącznej mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 76/14, 76/15, 76/16, 80, 90/2, 77 obręb Rekowo oraz dz. ew. nr 2/2 obręb Konie, w gminie Radowo Małe, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie? 2022-09-08 08:39:13
dokument Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-09-07 12:38:29
dokument Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-09-01 10:27:13
dokument Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym 2022-08-30 13:51:10
dokument Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17 z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. 2022-08-30 13:49:21
dokument Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dargomyśl - Gmina Radowo Małe 2022-08-16 09:04:52
dokument Zarządzenie Nr 337A/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych" 2022-11-18 12:57:08
dokument Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2022 roku 2022-08-10 07:40:38
dokument Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych. 2022-08-03 11:49:34
dokument Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym. 2022-07-28 14:50:05
dokument Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2022 2022-07-28 14:49:15
dokument Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu syren alarmowych na terenie Gminy Radowo Małe 2022-07-26 14:30:15
dokument Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radowo Wielkie 2022-07-26 14:28:46
dokument Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borkowo Wielkie 2022-07-26 14:27:41
dokument Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyłączenia pracownika z postępowania przetargowego 2022-07-21 09:03:43
dokument Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2022-07-21 09:02:30
dokument Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dargomyśl Gmina Radowo Małe 2022-07-15 13:06:20
dokument Zarządzenie 327/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu NAJPIĘKNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO GMINY RADOWO MAŁE 2022-07-15 13:05:45
dokument Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych 2022-07-14 14:26:42
dokument Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym 2022-07-06 10:23:49
dokument Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-07-01 15:43:47
dokument Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-07-01 15:41:51
dokument Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-07-01 15:40:37
dokument Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-07-01 15:39:57
dokument Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym 2022-06-17 12:51:02
dokument Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Radowo Małe 2022-06-07 13:34:57
dokument Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. 2022-06-07 13:33:27
dokument Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-06-02 12:54:28
dokument Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-31 10:07:28
dokument Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-31 10:06:53
dokument Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. 2022-05-23 12:03:48
dokument Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-13 14:09:13
dokument Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-05-10 12:53:43
dokument Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-05 13:09:05
dokument Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych. 2022-04-29 10:17:17
dokument Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-04-26 14:59:55
dokument Zarządzenie Nr 308/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. 2022-04-26 14:55:20
dokument Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-04-14 14:16:15
dokument Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-04-06 13:55:06
dokument Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-04-05 10:34:22
dokument Zarządzenie Nr 304/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym. 2022-04-05 10:30:28
dokument Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok. 2022-04-01 10:47:45
dokument Zarządzenie Nr 302/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023 - Gmina Radowo Małe. 2022-04-01 10:46:01
dokument Zarządzenie Nr 301/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 marca 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-30 14:11:38
dokument Zarządzenie Nr 300/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 marca 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-22 11:26:29
dokument Zarządzenie Nr 299/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 lutego 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-01 09:14:10
dokument Zarządzenie Nr 298/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 196/2020 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2022-02-18 12:12:15
dokument Zarządzenie Nr 297/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023. 2022-02-11 12:36:24
dokument Zarządzenie Nr 296/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, powstałych na terenie Gminy Radowo Małe. 2022-02-11 12:34:56
dokument Zarządzenie Nr 295/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-02-08 08:09:52
dokument Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesantów oraz wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2022-01-27 12:35:35
dokument Zarządzenie Nr 293/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2022. 2022-01-24 10:49:45
dokument Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. 2022-01-12 11:51:48
dokument Zarządzenie Nr 291/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. 2022-01-12 11:48:34
dokument Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. 2022-01-12 11:43:06
dokument Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2022-01-12 11:42:32
dokument Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. 2022-01-05 12:38:32
dokument Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. 2022-01-04 11:21:16