Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-13 14:09:13
dokument Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-05-10 12:53:43
dokument Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-05-05 13:09:05
dokument Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących role budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych. 2022-04-29 10:17:17
dokument Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo małe na rok 2022. 2022-04-26 14:59:55
dokument Zarządzenie Nr 308/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. 2022-04-26 14:55:20
dokument Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-04-14 14:16:15
dokument Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-04-06 13:55:06
dokument Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-04-05 10:34:22
dokument Zarządzenie Nr 304/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym. 2022-04-05 10:30:28
dokument Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2021 rok. 2022-04-01 10:47:45
dokument Zarządzenie Nr 302/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023 - Gmina Radowo Małe. 2022-04-01 10:46:01
dokument Zarządzenie Nr 301/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 marca 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-30 14:11:38
dokument Zarządzenie Nr 300/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 marca 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-22 11:26:29
dokument Zarządzenie Nr 299/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 lutego 2022 r. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-03-01 09:14:10
dokument Zarządzenie Nr 298/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 196/2020 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2022-02-18 12:12:15
dokument Zarządzenie Nr 297/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Radowo Małe w roku 2022-2023. 2022-02-11 12:36:24
dokument Zarządzenie Nr 296/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, powstałych na terenie Gminy Radowo Małe. 2022-02-11 12:34:56
dokument Zarządzenie Nr 295/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2022. 2022-02-08 08:09:52
dokument Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesantów oraz wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2022-01-27 12:35:35
dokument Zarządzenie Nr 293/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2022. 2022-01-24 10:49:45
dokument Zarządzenie Nr 292/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2022. 2022-01-12 11:51:48
dokument Zarządzenie Nr 291/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 stycznia 2022 r. w zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. 2022-01-12 11:48:34
dokument Zarządzenie Nr 290/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. 2022-01-12 11:43:06
dokument Zarządzenie Nr 289/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2022-01-12 11:42:32
dokument Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. 2022-01-05 12:38:32
dokument Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym na 2022 rok. 2022-01-04 11:21:16