Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:?Budowa jednokondygnacyjnego budynku technicznego z poddaszem użytkowym i zapleczem socjalnym małej elektrowni wodnej na istniejącym progu wodnym oraz nadbudowa istniejącego budynku małej elektrowni wodnej"(08.11.2011 r.) 2019-03-21 11:33:32
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na rozbudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 404/34, 404/30, 407/1, 406/2, 404/26, 406/1, 404/19, 404/35, 404/16, 404/18, 403/6, 403/92, 405/2, 404/20, 403/93 gm. Radowo Małe. (02.11.2011 r.) 2019-03-21 11:33:10
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na rozbudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 404/34, 404/30, 407/1, 406/2, 404/26, 406/1, 404/19, 404/35, 404/16, 404/18, 403/6, 403/92, 405/2, 404/20, 403/93 gm. Radowo Małe. (03.10.2011 r.) 2019-03-21 11:32:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa pawilonów do chowu i hodowli norek wraz z koniecznymi obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej na terenie działek nr 95/10, 95/11 i 95/12 obręb Rekowo, gmina Radowo Małe. (27.09.2011r.) 2019-03-21 11:31:31
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina w gminie Radowo Małe z przeznaczeniem na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (26.09.2011 r.) 2019-03-21 11:30:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:"Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (08.09.2011 r.) 2019-03-21 11:30:33
dokument OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia polegającej na: Budowie pawilonów do chowu i hodowli norek wraz z koniecznymi obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej na terenie działek nr 95/10, 95/11 i 95/12 obręb Rekowo, gmina Radowo Małe. (26.08.2011r.) 2019-03-21 11:29:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:Dobudowa budynku inwentarskiego - chlewni do chlewni już istniejącej na działce nr 94 obręb Pogorzelica, gmina Radowo Małe (22.08.2011 r.) 2019-03-21 11:29:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Borkowo" o łącznej mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Radowo Małe, w okolicy miejscowości Borkowo" (11.07.2011 r.) 2019-03-21 11:25:32
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:Dobudowa budynku inwentarskiego - chlewni do chlewni już istniejącej na działce nr 94 obręb Pogorzelica, gmina Radowo Małe (16.06.2011 r.) 2019-03-21 11:25:03
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radowo Małe (19.04.2011 r.) 2019-03-21 11:24:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na budowę kompleksy boisk sportowych w ramach projektu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie działki nr 292/1 obręb Radowo Małe, gm. Radowo Małe. (04.03.2011 r.) 2019-03-21 11:24:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na budiwę kompleksy boisk sportowych w ramach projektu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie działki nr 292/1 obręb Radowo Małe, gm. Radowo Małe. (03.02.2011 r.) 2019-03-21 11:23:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o odziaływaniu przedsięwziecia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla inwestycji polegającej na: Budowie pawilonów do chowu i hodowli norek wraz z koniecznymi obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej na terenie działek nr 95/10, 95/11 i 95/12 obręb Rekowo, gmina Radowo Małe. (01.02.2011r.) 2019-03-21 11:23:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:Budowa pawilonów do chowu i hodowli norek wraz z koniecznymi obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej na terenie działek nr 95/10, 95/11 i 95/12 obręb Rekowo, gmina Radowo Małe.(13.01.2011r.) 2019-03-21 11:23:09