Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na rozbudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 165/15, 165/23, 191/3, 308/1 obręb Radowo Małe, gm. Radowo Małe. (30.11.2010r.) 2019-03-21 11:21:41
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Innowacyjne technologie konserwacji drewna narzędziem wzrostu konkurencyjności produktowej przedsiębiorstwa KJB Krzysztof Bałamącek.(15.11.2010r.) 2019-03-21 11:21:20
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Innowacyjne technologie konserwacji drewna narzędziem wzrostu konkurencyjności produktowej przedsiębiorstwa KJB Krzysztof Bałamącek.(02.11.2010r.) 2019-03-21 11:20:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru radnych do Rady Gminy w Radowie Małym. 2019-03-21 11:20:37
dokument OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Innowacyjne technologie konserwacji drewna narzędziem wzrostu konkurencyjności produktowej przedsiębiorstwa KJB Krzysztof Bałamącek 2019-03-21 11:19:53
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na rozbudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 165/15, 165/23, 191/3, 308/1 obręb Radowo Małe, gm. Radowo Małe. (17.09.2010r.) 2019-03-21 11:19:24
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską na działce nr 255 w Rogowie, gmina Radowo Małe. (09.08.2010r.) 2019-03-21 11:18:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską na działce nr 255 w Rogowie, gmina Radowo Małe. (07.07.2010r.) 2019-03-21 11:18:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe w zakresie obejmującym teren pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania w części obrębów Karnice, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Czachowo, Strzmiele i Pogorzelica. 2019-03-21 11:18:14
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wewnętrznej świetlicy wiejskiej z dobudową tarasu na działce nr ewid. 13/7 w Gostominie. (06.05.2010 r.) 2019-03-21 11:17:58
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wewnętrznej budynku remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania poddasza niużytkowego na salę dydaktyczną na działce nr ewid. 33/2 w Radowie Małym (06.05.2010 r.) 2019-03-21 11:17:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wewnętrznej świetlicy wiejskiej z dobudową tarasu na działce nr ewid. 13/7 w Gostominie. (29.03.2010 r.) 2019-03-21 11:17:25
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Radowo Małe o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wewnętrznej budynku remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania poddasza niużytkowego na salę dydaktyczną na działce nr ewid. 33/2 w Radowie Małym (29.03.2010 r.) 2019-03-21 11:16:48