Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 107/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-01-13 10:39:32
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2020 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego. 2020-01-07 14:39:51
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-01-16 08:18:58
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2019-2025 2020-01-13 14:16:46
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2020-01-13 14:14:45
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019. 2020-01-07 10:46:27
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-12-19 14:19:11
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-12-17 07:07:37
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-12-05 14:29:00
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-12-05 14:26:49
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-11-29 10:33:28
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Sołectwie Sienno Dolne 2019-11-29 10:32:06
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Radowo Małe na 2020 rok. 2019-11-19 07:57:17
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019. 2019-11-15 12:44:32
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019. 2019-11-08 07:19:19
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 października 2019 r. w sprawie worowadzenia Polityki Bzpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Radowo Małe. 2019-11-06 13:16:47
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-10-25 08:36:17
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2019-10-15 09:26:54
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany opracowania materiałów planistycznych na 2019 r. 2019-10-11 14:34:46
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-10-10 08:16:15
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-10-01 14:30:41
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-10-01 14:29:06
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 13:28:50
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 r. 2019-09-23 13:51:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 74 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-13 13:07:07
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-09-11 11:28:16
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad refundowania kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkoli, szkół, i ośrodków, umożliwiajacych realizację obowiązku szkolnego i nauki. 2019-09-11 10:31:15
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. 2019-09-05 11:11:32
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Radowie Małym oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników. 2019-09-03 13:16:39
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Rady Sołeckiej w Sołectwie Radowo Małe. 2019-08-30 11:43:20
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2019 roku. 2019-08-29 10:29:08
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019. 2019-08-29 10:24:18
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020 2019-08-22 11:46:28
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 13:49:28
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Radowo Małe o Nr 69/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku dotyczące zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019. 2019-08-20 13:24:35
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radowo Małe miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2019-08-14 12:39:36
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 01 sierpnia 2019r. w sprawie zasad rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Radowo Małe 2019-08-14 10:21:56
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie: instrukcji ewidencji, poboru i windykacji należności, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-08-14 10:21:11
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 lipca 2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-08-14 10:20:30
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 lipca 2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-08-14 10:18:52
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Skarbnika Gminy Radowo Małe 2019-07-26 11:41:21
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-07-24 08:31:04
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-17 13:22:33
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu ,,Dobry Start" 2019-07-09 14:51:44
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych gminy Radowo Małe 2019-07-08 13:13:07
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 13:12:14
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 13:11:26
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Radowo Małe 2019-07-08 13:10:44
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Radowo Małe w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łobzie 2019-07-08 13:09:56
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w wyniku żywiołu w czerwcu 2019 r. na terenie gminy Radowo Małe 2019-07-08 13:09:08
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-08 12:43:55
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 06.06.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 12:42:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 12:09:51
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ,,Najbardziej zadbana Wieś sołectwa Gminy Radowo Małe 2019 - V edycja" 2019-07-08 12:08:17
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 12:07:17
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Urzędu Gminy w Radowie Małym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-07-08 12:06:07
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-07-08 12:05:01
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 12:03:57
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 maja 2019r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-07-08 12:02:10
dokument Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 maja 2019r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Urzędu Gminy w Radowie Małym i jednostkach organizacyjnych Gminy Radowo Małe oraz zasad jej koordynacji 2019-07-08 12:00:37
dokument Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 11:23:21
dokument Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 maja 2019r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Urzędu Gminy w Radowie Małym i jednostkach organizacyjnych Gminy Radowo Małe oraz zasad jej koordynacji 2019-07-08 11:22:37
dokument Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:15:55
dokument Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:15:53
dokument Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:14:58
dokument Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:14:06
dokument Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-07-08 11:10:04
dokument Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie powołania koordynatora do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-07-08 11:07:47
dokument Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 09 kwietnia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Radowa Małego w Radowie Małym i Siedlicach w dniu 10 kwietnia 2019 2019-07-08 11:05:04
dokument Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działu lobbingowej 2019-07-08 11:03:51
dokument Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:02:44
dokument Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 11:01:43
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 marca 2019r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-08 10:59:28
dokument Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2019 zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Radowo Małe 2019-07-08 10:57:45
dokument Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 10:56:39
dokument Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Radowo Małe do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego 2019-07-08 10:55:24
dokument Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 marca 2019r.w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Radowo Małe, w formie spełnienia świadczenia rzeczowego 2019-07-08 10:49:03
dokument Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 marca 2019r.w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radowo Małe miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-07-08 10:46:39
dokument Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019r. jako dnia wolnego od pracy dla Pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 10:45:29
dokument Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 10:44:35
dokument Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 10:20:00
dokument Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Radowo Małe 2019-07-08 10:18:03
dokument Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2019 2019-07-08 10:14:48
dokument Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 09:52:15
dokument Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym 2019-07-08 09:50:33
dokument Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym 2019-07-08 09:49:33
dokument Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy 2019-07-08 09:48:34
dokument Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 stycznia 2019r.w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Radowo Małe, w Radowie Małym, Siedlicach i Rogowie w dniu 19 stycznia 2019r. 2019-07-08 09:47:27
dokument Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r.w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zasięgnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019-07-08 09:46:26
dokument Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2019 2019-07-08 09:44:59
dokument Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Radowo Małe w Zarządzie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie 2019-07-08 09:42:25
dokument Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r.w sprawie szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2019-07-08 09:41:21
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radowie Małym 2019-07-08 09:40:33
dokument Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 styczeń 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-07-08 09:39:34
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa 2019-07-08 09:38:04
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta Gminy Radowo Małe jako - kierownika Zamawiającego 2019-07-08 09:36:32
dokument Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania zarządzeń, pism i dokumentów pod nieobecność Wójta Gminy 2019-07-08 09:35:06
dokument Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 2019-07-08 09:22:11