Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 234/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-25 12:27:51
dokument Zarządzenie Nr 233/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 231/2021 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Najpiękniejsza Wieś Gminy Radowo Małe". 2021-06-25 08:12:23
dokument Zarządzenie Nr 232/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-06-22 08:17:33
dokument Zarządzenie Nr 231/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Najpiękniejsza Wieś Gminy Radowo Małe". 2021-06-17 14:44:12
dokument Zarządzenie Nr 230/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 - Gmina Radowo Małe. 2021-06-16 12:04:59
dokument Zarządzenie Nr 229/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-16 12:00:36
dokument Zarządzenie Nr 228/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom. 2021-06-08 13:30:24
dokument Zarządzenie Nr 227/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-08 13:27:57
dokument Zarządzenie Nr 226/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-06-01 09:02:12
dokument Zarządzenie Nr 225/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-01 08:59:46
dokument Zarządzenie Nr 224/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2021-05-20 11:25:48
dokument Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radowo Małe. 2021-05-07 08:07:59
dokument Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. 2021-05-07 07:50:03
dokument Zarządzenie Nr 221/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. 2021-04-29 09:38:30
dokument Zarządzenie Nr 220/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. 2021-04-23 13:49:46
dokument Zarządzenie Nr 219/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania blankietów - druków ścisłego zarachowania, na których wydane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radowie Małym. 2021-04-19 11:10:05
dokument Zarządzenie Nr 218/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-04-14 08:53:44
dokument Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-04-12 07:49:51
dokument Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-03-30 07:45:23
dokument Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2020 rok. 2021-03-30 07:43:25
dokument Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-02-25 13:36:18
dokument Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego na gruntach będących własnością Gminy Radowo Małe. 2021-02-22 14:23:33
dokument Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. 2021-02-09 12:22:21
dokument Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-02-09 12:19:10
dokument Zarządzenie Nr 210/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-01-27 08:14:58
dokument Zarządzenie Nr 209/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-01-27 08:11:04
dokument Zarządzenie Nr 208A/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2021. 2021-03-03 14:55:49
dokument Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2021-01-22 08:50:00
dokument Zarządzenie Nr 207/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2021. 2021-01-22 08:46:42
dokument Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-01-11 11:37:39
dokument Zarządzenie Nr 205/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-01-11 11:35:42
dokument Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. 2021-01-11 11:32:50
dokument Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-01-08 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie Gminy Radowo Małe z udziałem wolontariuszy. 2021-01-08 14:14:40
dokument Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego. 2021-01-08 14:14:08