Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rok 2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 286/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizacje zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Radowo Małe w roku 2022. 2021-12-31 11:44:18
dokument Zarządzenie Nr 285/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. 2021-12-31 11:43:31
dokument Zarządzenie Nr 284/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-12-31 11:42:43
dokument Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Radowo Małe w formie spełnienia świadczenia rzeczowego. 2021-12-31 11:41:52
dokument Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w zmieniające Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-12-31 11:40:58
dokument Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2021-12-31 11:40:14
dokument Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-12-31 11:39:24
dokument Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2021 r. w zmieniające zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-12-31 11:38:36
dokument Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. 2021-12-27 09:41:23
dokument Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Radowie Małym w dniu 31 grudnia 2021 r. 2021-12-27 09:39:58
dokument Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w roku 2022 i współczynnika potrzebnego do ustalenia ekwiwalentu za dzień urlopu wypoczynkowego. 2021-12-27 09:36:57
dokument Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-12-13 14:10:08
dokument Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 206/2021Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-12-13 14:09:00
dokument Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-12-13 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-12-13 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich - Gmina Radowo Małe. 2021-12-06 09:02:13
dokument Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-12-03 08:35:08
dokument Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym - Gmina Radowo Małe. 2021-11-26 12:25:26
dokument Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Troszczyno nr 25/1 o pow. 0,0812 ha oraz25/2 o pow. 0,0613 ha obręb Radzim, stanowiącej własność Gminy Radowo Małe. 2021-11-17 12:22:03
dokument Zarządzenie Nr 267A/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-11-26 12:23:29
dokument Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2022 rok. 2021-11-17 12:17:52
dokument Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-11-09 14:13:33
dokument Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-11-09 14:12:37
dokument Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radowie Małym. 2021-11-02 13:33:19
dokument Zarządzenie Nr 263/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-10-29 08:47:43
dokument Zarządzenie Nr 262/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyłączenia pracownika z postępowania przetargowego dotyczącego czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego Żaczek marki AUTOSAN H6-10. 2021-10-29 07:00:10
dokument Zarządzenie Nr 261/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, celem przeprowadzenia konkursu ,,SZCZEPIĘ SIEBIE-CHRONIĘ CIEBIE". 2021-10-28 10:11:04
dokument Zarządzenie Nr 260/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-10-26 08:04:48
dokument Zarządzenie Nr 259/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Mołdawin. 2021-10-12 15:00:31
dokument Zarządzenie Nr 258/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2021-2030. 2021-10-11 13:59:26
dokument Zarządzenie Nr 257/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-10-11 13:57:15
dokument Zarządzenie Nr 256/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 206/2021Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-09-29 11:26:48
dokument Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2021-09-27 13:24:00
dokument Zarządzenie Nr 254/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-09-27 13:00:01
dokument Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/KG do obiektu Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sezonie grzewczym 2021/2022. 2021-09-27 08:04:11
dokument Zarządzenie Nr 252/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-09-17 14:01:45
dokument Zarządzenie Nr 251/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2022 r. 2021-09-17 14:00:31
dokument Zarządzenie Nr 250/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 6 września 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Radowo Małe. 2021-09-10 10:26:04
dokument Zarządzenie Nr 249/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-09-10 10:17:55
dokument Zarządzenie Nr 248/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu budżetu Gminy Radowo Małe za I półrocze 2021 roku. 2021-08-16 11:36:28
dokument Zarządzenie Nr 247/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu ,,SZCZEPIĘ SIEBIE - CHRONIĘ CIEBIE". 2021-08-10 10:50:40
dokument Zarządzenie Nr 246/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-08-04 14:20:41
dokument Zarządzenie Nr 245/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawkowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym. 2021-07-29 08:24:57
dokument Zarządzenie Nr 244/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Radowo Małe w formule zaprojektuj i wybuduj. 2021-07-29 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 243/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Pani Ewy Radanowicz ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym. 2021-07-26 12:18:49
dokument Zarządzenie Nr 242/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zdania pn: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym". 2021-07-22 14:27:51
dokument Zarządzenie Nr 241/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-07-15 10:13:59
dokument Zarządzenie Nr 240 /2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 09 lipca 2021 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i odwozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania". 2021-07-15 10:15:29
dokument Zarządzenie Nr 239/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym. 2021-07-09 07:30:27
dokument Zarządzenie Nr 238/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2021-2030. 2021-07-21 13:40:34
dokument Zarządzenie Nr 237/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-07-21 10:32:25
dokument Zarządzenie Nr 236/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym. 2021-06-30 11:45:37
dokument Zarządzenie Nr 235/2021 Wójta Gminy Radowo małe z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zdania pn: ,,Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego i dowozie dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do miejscowości zamieszkania". 2021-07-21 13:40:55
dokument Zarządzenie Nr 234/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-25 12:27:51
dokument Zarządzenie Nr 233/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 231/2021 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Najpiękniejsza Wieś Gminy Radowo Małe". 2021-06-25 08:12:23
dokument Zarządzenie Nr 232/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-06-22 08:17:33
dokument Zarządzenie Nr 231/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Najpiękniejsza Wieś Gminy Radowo Małe". 2021-06-17 14:44:12
dokument Zarządzenie Nr 230/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego Dargomyśl 1, działka nr 36/42 - Gmina Radowo Małe. 2021-06-16 12:04:59
dokument Zarządzenie Nr 229/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-16 12:00:36
dokument Zarządzenie Nr 228/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom. 2021-06-08 13:30:24
dokument Zarządzenie Nr 227/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-08 13:27:57
dokument Zarządzenie Nr 226/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Radowo Małe w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-06-01 09:02:12
dokument Zarządzenie Nr 225/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-06-01 08:59:46
dokument Zarządzenie Nr 224/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2021-05-20 11:25:48
dokument Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radowo Małe. 2021-05-07 08:07:59
dokument Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. 2021-05-07 07:50:03
dokument Zarządzenie Nr 221/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. 2021-04-29 09:38:30
dokument Zarządzenie Nr 220/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Smorawina. 2021-04-23 13:49:46
dokument Zarządzenie Nr 219/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania blankietów - druków ścisłego zarachowania, na których wydane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radowie Małym. 2021-04-19 11:10:05
dokument Zarządzenie Nr 218/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-04-14 08:53:44
dokument Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-04-12 07:49:51
dokument Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-03-30 07:45:23
dokument Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2020 rok. 2021-03-30 07:43:25
dokument Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-02-25 13:36:18
dokument Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego na gruntach będących własnością Gminy Radowo Małe. 2021-02-22 14:23:33
dokument Zarządzenie Nr 212/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zdania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. 2021-02-09 12:22:21
dokument Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-02-09 12:19:10
dokument Zarządzenie Nr 210/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-01-27 08:14:58
dokument Zarządzenie Nr 209/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. 2021-01-27 08:11:04
dokument Zarządzenie Nr 208A/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w roku kalendarzowym 2021. 2021-03-03 14:55:49
dokument Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2021-01-22 08:50:00
dokument Zarządzenie Nr 207/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2021. 2021-01-22 08:46:42
dokument Zarządzenie Nr 206/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. 2021-01-11 11:37:39
dokument Zarządzenie Nr 205/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Radowo Małe. 2021-01-11 11:35:42
dokument Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. 2021-01-11 11:32:50
dokument Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Radowie Małym. 2021-01-08 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie Gminy Radowo Małe z udziałem wolontariuszy. 2021-01-08 14:14:40
dokument Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego. 2021-01-08 14:14:08