Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:03:59 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:03:48 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:03:34 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:03:26 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:03:18 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony ; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe Szymon Sitański 2023-02-03 14:02:59 dodanie dokumentu
Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzjach o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2022 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-01 13:15:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-02-01 13:12:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2023-2026 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 13:10:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-01 12:50:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Łobeskiego zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 4315Z w miejscowości Żelmowo Marlena Jóźwiak 2023-02-01 12:47:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Łobeskiego zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 4315Z w miejscowości Żelmowo Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:55:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej na działce nr 142/4 obręb Mołdawin Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:34:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe na rok 2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:18:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe na rok 2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:18:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019-2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:11:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019-2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 11:09:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:49:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:47:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:46:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:44:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023" Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:43:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:41:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:40:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:40:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:32:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:32:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:27:09 dodanie dokumentu
Informacje z realizacji planów pracy komisji za rok 2022 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:22:15 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z funduszu COVID-19 Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:20:54 dodanie dokumentu
Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzjach o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2022 rok Marlena Jóźwiak 2023-02-01 10:19:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2022 o warunkach zabudowy z dn. 09.03.2022 r. dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię" dz. nr 93/4 obręb Siedlice, gmina Radowo Małe Anna Ociepa 2023-02-01 10:16:52 dodanie dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Marlena Jóźwiak 2023-02-01 08:14:44 dodanie dokumentu
Informacja na temat gospodarki rolnej na terenie Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-02-01 08:12:59 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z poprzedniej sesji Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:38:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:36:53 dodanie dokumentu
XXXV Sesja Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:35:35 usunięcie dokumentu
XXXV Sesja Rady Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:35:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 393/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:33:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" Marlena Jóźwiak 2023-01-31 14:33:02 dodanie dokumentu