Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Anna Ociepa 2021-05-18 10:03:11 dodanie dokumentu
Decyzja nr 12/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na terenie stanowiącym część działki nr 150/20 obręb Borkowo Wielkie gm. Radowo Małe Anna Ociepa 2021-05-18 09:57:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Anna Ociepa 2021-05-18 09:54:47 dodanie dokumentu
Projekt protokołu nr XIX/2021 sesji Rady Gminy Radowo małe z dnia 25 marca 2021 oku. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:51:54 edycja dokumentu
Projekt protokołu nr XIX/2021 sesji Rady Gminy Radowo małe z dnia 25 marca 2021 oku. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:47:30 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:43:15 dodanie dokumentu
Projekt protokołu nr XIX/2021 sesji Rady Gminy Radowo małe z dnia 25 marca 2021 oku. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:42:05 dodanie dokumentu
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Radowo Małe w roku 2020 oraz podjętych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:39:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2020 r. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:38:24 dodanie dokumentu
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:36:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXVII/183/2010 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 3 listopada 2010 r. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:34:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:32:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:31:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Radowo Małe oraz z toru rowerowego typu ,,Pumptrack" zlokalizowanego w miejscowości Radowo Małe, będących własnością Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:30:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Radowo Małe oraz z toru rowerowego typu ,,Pumptrack" zlokalizowanego w miejscowości Radowo Małe, będących własnością Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:30:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:29:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:25:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:24:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:24:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/137/2021 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na 2021 rok. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:06:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2021. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:05:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2021-2030. Marlena Jóźwiak 2021-05-18 08:02:48 dodanie dokumentu
Informacja o wyrobach zawierających azbest Ewelina Lew-Dadan 2021-05-14 08:12:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Ewelina Lew-Dadan 2021-05-14 08:12:17 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest Ewelina Lew-Dadan 2021-05-14 08:11:41 dodanie dokumentu
Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie ?podwieczorka? dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Rogowie 22, Szymon Sitański 2021-05-11 10:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-10 10:31:50 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:46:51 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:43:40 dodanie dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:27 usunięcie dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:16 edycja dokumentu
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:35:11 usunięcie załacznika
Za rok 2020 Marlena Jóźwiak 2021-05-10 08:33:46 dodanie dokumentu
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM_2021 Ewa Pudełko 2021-05-07 14:23:47 dodanie dokumentu
Sołectwa Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2021-05-07 10:24:15 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku dla zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szymon Sitański 2021-05-07 10:18:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 08:07:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 08:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe. Marlena Jóźwiak 2021-05-07 07:50:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1/2021 Katarzyna Ołubiec 2021-05-05 11:47:43 dodanie dokumentu