Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jesdnostki OSP w Radowie Małym. Marlena Jóźwiak 2020-06-25 07:43:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radowo Małe, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-24 13:51:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 24 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" Agnieszka Perwenis 2020-06-24 08:44:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Malym. Monika Jarzębska 2020-06-23 21:30:14 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Malym. Monika Jarzębska 2020-06-23 21:29:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Malym. Monika Jarzębska 2020-06-23 21:29:33 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Malym. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 08:31:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radowie Malym. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 08:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji, poboru i windykacji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 08:14:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym do dostarczenia pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 07:11:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Radowie Małym przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 07:10:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 07:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do Urzędu Gminy w Radowie Małym przed dniem głosowania oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 07:07:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Radowie Małym do dostarczenia pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Marlena Jóźwiak 2020-06-23 07:00:40 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-06-22 13:57:30 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Ewelina Pituch 2020-06-22 12:34:03 usunięcie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Ewelina Pituch 2020-06-22 12:33:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Marlena Jóźwiak 2020-06-17 12:56:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Marlena Jóźwiak 2020-06-17 12:55:32 dodanie dokumentu
Wniosek Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:34:41 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:26:31 edycja dokumentu
Wniosek Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:20:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Gminy Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:18:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII/2020 Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:13:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:11:33 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Radowo Małe za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:11:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe wotum zaufania. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:09:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 11:09:04 dodanie dokumentu
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radowo Małe absolutorium z tytułu wykoania budżetu za 2019 rok. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 10:13:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019 -2032?. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 09:55:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019 -2032?. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 09:54:22 edycja dokumentu
Informacja o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem urządzeń małej architektury na działkach o nr ewidencyjnym 294/10 obręb Wołkowo, Gmina Radowo Małe oraz 161/2 obręb Rogowo, Gmina Radowo Małe Agnieszka Perwenis 2020-06-16 09:48:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2019 -2032?. Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:34:34 edycja dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:31:21 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:30:39 usunięcie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Radowo Małe Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:30:20 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:27:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:26:27 dodanie dokumentu
Druk zgłoszenia na rachmistrzów spisowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:25:16 dodanie dokumentu
Nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych Marlena Jóźwiak 2020-06-16 08:22:30 dodanie dokumentu